Σημαντικά Στοιχεία Για Τη Διατροφή Των Προϊστορικών Ανθρώπων Στο Σπήλαιο Της Θεόπτερας

Τα 43 άτομα που έζησαν στη νεολιθική εποχή στο σπήλαιο της Θεόπετρας τρέφονταν με σιτάρι, κριθάρι, ελιές, όσπρια και λίγο

Περισσότερα