Αυξάνεται ο αριθμός των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Παρασκευή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για τη σύνθεση της μελλοντικής σύγκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα έχει 15 περισσότερους βουλευτές από την τρέχουσα σύγκληση.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθορίζει τον αριθμό των βουλευτών που θα εκλεγούν σε κάθε κράτος μέλος στις ευρωεκλογές για την περίοδο 2024-2029.

Αντί για τις σημερινές 705, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει 720 βουλευτές στην επόμενη σύγκληση και 15 επιπλέον έδρες θα μοιραστούν 12 χώρες.

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ολλανδία θα λάβουν από δύο επιπλέον αναπληρωτές και η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία ​​και η Λετονία θα λάβουν η καθεμία από έναν.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διοργάνωση των ευρωεκλογών, που θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Ο αριθμός των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι περίπου ανάλογος με τον αριθμό των κατοίκων, σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, επομένως κανένα κράτος δεν μπορεί να έχει λιγότερους από έξι, ούτε περισσότερους από 96 βουλευτές και ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει 751.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταξινομούνται ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις και όχι την ιθαγένεια.

Φωτογραφία: FREDERICK FLORIN / AFP

...