Η ανακύκλωση ως λύση: Σύντομα απαγόρευση εξαγωγής παλαιών αυτοκινήτων εκτός ΕΕ

Εάν εγκριθεί η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη, τα παλιά, κατεστραμμένα αυτοκίνητα δεν θα μπορούσαν πλέον να πωλούνται εκτός ΕΕ και να συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και τη ρύπανση του περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες, και αντίθετα θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

«Τα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων θα βγαίνουν στην αγορά, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση για πολύτιμα πρωτογενή υλικά». Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτά τα υλικά, κάτι που θα επιτρέψει μια νέα ζωή στα εξαρτήματα των αυτοκινήτων μας και θα μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιβατικής κίνησης», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σχέδιο.

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό που θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες οδηγίες για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και για τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι νέοι κανονισμοί θα οδηγήσουν σε ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 κατά 12,3 εκατομμύρια τόνους έως το 2035, καλύτερη αξιοποίηση 5,4 εκατομμυρίων τόνων υλικών και αυξημένη επαναχρησιμοποίηση βασικών πρώτων υλών.

«Η εφαρμογή του κανονισμού θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας στη φάση παραγωγής, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και προωθώντας βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα», αναφέρει η Επιτροπή.

Εκτός από τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για την ΕΕ, ο κανονισμός θα συμβάλει στη μεγαλύτερη οδική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, διότι θα εμπόδιζε την εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και θα μείωνε τη ρύπανση σε χώρες που εισάγουν τέτοια αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο περισσότερα από έξι εκατομμύρια οχήματα φτάνουν στο τέλος της ζωής τους στην Ευρώπη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα γίνει ο μεγαλύτερος καταναλωτής βασικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε μόνιμους μαγνήτες ηλεκτρονικών κινητήρων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και η μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές αυτών των πρώτων υλών είναι το κλειδί για τη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Σύμφωνα με την πρόταση του νέου κανονισμού, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση του οχήματος και τον τρόπο αντικατάστασης και αφαίρεσης εξαρτημάτων και εξαρτημάτων κατά τη χρήση και στο τέλος της ζωής του οχήματος. Τουλάχιστον το 25 τοις εκατό του πλαστικού στα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να προέρχεται από ανακύκλωση και από αυτό τουλάχιστον το 25 τοις εκατό πρέπει να ανακυκλώνεται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Το εύρος των μέτρων θα επεκταθεί σταδιακά σε νέες κατηγορίες όπως μοτοσυκλέτες, φορτηγά και λεωφορεία, διασφαλίζοντας έτσι πιο ολοκληρωμένη κάλυψη.

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζουν τώρα για την πρόταση της Επιτροπής.

...