Πόσο λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο περιέχει μια μπαταρία για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Όσο κι αν κάποιοι κατασκευαστές προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις για ακριβά και (σχετικά) σπάνια υλικά στις μπαταρίες, εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Στα επόμενα χρόνια, σίγουρα θα γίνουμε μάρτυρες σημαντικών τεχνολογικών προόδων και μείωσης αυτών των πρώτων υλών στις μπαταρίες, αλλά μέχρι τότε οι κατασκευαστές εξαρτώνται από αυτές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μπαταρίες είναι ακριβές και τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι επίσης αμφισβητήσιμα, επειδή οι πρώτες ύλες λαμβάνονται με μη οικολογικές μεθόδους και η ίδια η χημεία των μπαταριών δεν είναι η πιο υγιεινή για το περιβάλλον, γεγονός που θα δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη μετέπειτα απόρριψή τους.

Η μέση μπαταρία ιόντων λιθίου αυτοκινήτου περιέχει περίπου 28,9 κιλά νικέλιο, 7,7 κιλά κοβάλτιο και 5,9 κιλά λιθίου. Αν δεν ανακυκλωθούν, αυτά τα μέταλλα πάνε χαμένα.

Υπάρχουν επίσης περίπου 80 κιλά χαλκού και περίπου 30 κιλά γραφίτη για συνολικό βάρος περίπου μισού τόνου (για ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο).

Αν και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου προβλέπεται να περιέχουν λιγότερο μέταλλο το 2030, η ανακύκλωση αυτών των υλικών θα είναι ακόμα σημαντική για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Ή θα αποκτήσουμε κάποια νέα τεχνολογία.

Φωτογραφία: Herr Loeffler/Shutterstock

...