Εικόνες που μας προσβάλουν ως κοινωνία και συγχρόνως δυσφημούν το νησί μας.

Ο ΦΟΔΣΑ Α.Ε. παρέλαβε πριν ένα χρόνο περίπου ένα γεμάτο ΧΥΤΑ και τα γύρω βουνά γεμάτα σακούλες.

Εικόνες που μας προσβάλουν ως κοινωνία και συγχρόνως δυσφημούν το νησί μας.

Επίσης ο ΦΟΔΣΑ Α.Ε. ανέλαβε να ολοκληρώσει και ωριμάσει τις μελέτες για την κατασκευή του νέου κυττάρου.

Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται περισυλλογή των σακουλών στον περιβάλλοντα χώρο του ΧΥΤΑ από εργολάβο που έχει αναλάβει το σχετικό αντικείμενο με ανάθεση από τον ΦΟΔΣΑ Α.Ε.

Σε σύντομο διάστημα θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός από τον ΦΟΔΣΑ Α.Ε. για την κατασκευή του νέου κυττάρου και άλλων έργων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου.

Ακόμη ο Δήμος οφείλει να αναδιοργανώσει τις παρεμβάσεις του στον τομέα της ανακύκλωσης ώστε να γίνεται διαλογή στην πηγή και ταυτόχρονα να προστατευτεί το φυσικό μας περιβάλλον.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια.

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου
Επικεφαλής Δημ. Συνδυασμού “ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ”

...