ΕΟΑ: Το ογδόντα τοις εκατό των θαλάσσιων απορριμμάτων, κυρίως πλαστικών, παράγονται στην ξηρά

Τα απόβλητα που παράγονται στην ξηρά αντιπροσωπεύουν το 80% των θαλάσσιων αποβλήτων στην Ευρώπη και περίπου το 85% των απορριμμάτων είναι πλαστικό, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΑ) «Από την πηγή στη θάλασσα – η ανείπωτη ιστορία των θαλάσσιων αποβλήτων», η οποία αναφέρει η DOOR.

Οι συσκευασίες και τα μικρά πλαστικά αντικείμενα αποτελούν σχεδόν το 80 τοις εκατό αυτών των πλαστικών απορριμμάτων. Η νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον ΕΟΠ είναι η πρώτη ευρωπαϊκή μελέτη που εξετάζει ολιστικά πώς παράγονται απόβλητα και καταλήγουν στις ευρωπαϊκές θάλασσες μέσω των ποταμών μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση DOOR.

Η έκθεση προσφέρει δέκα συστάσεις για τη συμπλήρωση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τη Μηδενική Ρύπανση, του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής για τα Πλαστικά), της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Ναυτιλιακή Στρατηγική και της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης.

Παρά τα μέτρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων αυξάνεται ταχύτερα από την οικονομική ανάπτυξη. Μεταξύ 2011 και 2020, τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ανά άτομο αυξήθηκαν κατά 22 τοις εκατό, όπως και η κακή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων.

Τα περισσότερα χρησιμοποιημένα και απορριπτόμενα πλαστικά αντικείμενα είτε ανακυκλώνονται, αποτεφρώνονται ή απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά λόγω των περιορισμών στην ικανότητα διαχείρισης απορριμμάτων, ορισμένα εξακολουθούν να καταλήγουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας, καθιστώντας τα κύρια πηγή θαλάσσιων απορριμμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επισημάνθηκε, η ανθεκτικότητα του πλαστικού σημαίνει ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 500 χρόνια στο περιβάλλον.

Οι νέες συστάσεις επικεντρώνονται στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων και νέων πηγών δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση των προβληματικών περιοχών και οι ενέργειες καθαρισμού και η παρακολούθηση εθελοντών επιστημόνων είναι πολύτιμες εκεί. Η τεχνολογία διαδραματίζει επίσης ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, καθώς η ανίχνευση μέσω δορυφόρων, αεροσκαφών, drones και τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των «μεγάλων δεδομένων» που συλλέγονται.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η λήψη πολιτικών αποφάσεων σε χώρες και κοινότητες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα κακής διαχείρισης απορριμμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση, και ολόκληρη η έκθεση μπορεί να διαβαστεί σε αυτήν τη διεύθυνση .

Φωτογραφία: The Aegean Rebreath/AFP (εικονογράφηση)

...