Γλυκαντικά με λίγες θερμίδες – ποιος τα εγκρίνει;

Όπως όλα τα πρόσθετα τροφίμων, για να εγκριθούν τα γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες, πρέπει πρώτα να υποβληθούν σε ενδελεχή αξιολόγηση ασφάλειας από τις αρμόδιες αρχές.

Σε διεθνές επίπεδο, η ευθύνη για την αξιολόγηση της ασφάλειας όλων των προσθέτων, συμπεριλαμβανομένων των γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων, ανήκει στην Κοινή Επιστημονική Επιστημονική Επιτροπή για τα Πρόσθετα Τροφίμων (JECFA), στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Η JECFA λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που διενεργεί αξιολογήσεις ασφάλειας και συμβουλεύει τις χώρες μέλη αυτών των οργανισμών.

Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες βασίζονται σε περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και επιστημονικές επιτροπές ειδικών για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προσθέτων τροφίμων. Για παράδειγμα, πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική εγκρίνουν τη χρήση γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων με βάση την αξιολόγηση ασφάλειας και τους κανονισμούς της JECFA. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η αξιολόγηση της ασφάλειας όλων των προσθέτων τροφίμων είναι ευθύνη της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Αυτοί οι ρυθμιστικοί φορείς, με αυστηρή έρευνα και επιστημονικά στοιχεία, έχουν επιβεβαιώσει με συνέπεια την ασφάλεια των εγκεκριμένων γλυκαντικών χαμηλών θερμίδων.

Τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων σε όλο τον κόσμο είναι το κάλιο, η ασπαρτάμη, το κυκλαμικό, η σακχαρίνη, η σουκραλόζη και οι γλυκοσίδες στεβιόλης. Άλλα γλυκαντικά που έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ευρώπη και παγκοσμίως περιλαμβάνουν τη θαυματίνη, τη νεοτάμη, τη νεοεσπεριδίνη και την αντβαντάμη

...