Νέοι κανόνες για την είσοδο στην Αυστρία

Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ νέος κανονισμός για την είσοδο στην Αυστρία από χώρες με αυξημένο επιδημιολογικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το πιστοποιητικό εμβολιασμού των ατόμων κάτω των 18 ετών δεν θα έχει περίοδο ισχύος.

Για τους ενήλικες, ο κανόνας δεν αλλάζει και το πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ισχύει για 270 ημέρες.

Επιπλέον, οι αυστριακές αρχές αποδέχθηκαν ένα άλλο κινεζικό εμβόλιο «gonvidecia» που κατασκευάζει η «CanSino Biologics».

Είναι ένα εμβόλιο φορέα, το οποίο χορηγείται μόνο σε μία δόση.

Μετά από τέσσερις έως έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό, συνιστάται αναμνηστική δόση.

Διαφορετικά, οι κανόνες για την είσοδο στη χώρα ισχύουν για χώρες υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, αλλά επί του παρόντος καμία χώρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο από τις αυστριακές αρχές.

...