Πρόσκληση τακτικής σύγκλισης συμβουλίου κοινότητας Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 2ο:    Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικία.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.