Μ.Αργουδέλη: «Δεν θα ακολουθήσουμε τον Δήμαρχο σε τακτικούς ελιγμούς εντυπωσιασμού»

Από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4/2/2022 ύστερα από την πρόσκληση που απηύθηνε ο Δήμαρχος στο Συμβούλιο της Κοινότητας Πάρου διαφάνηκε ένα παράθυρο ευκαιρίας ότι η Παροικία και η αντιμετώπιση των ζητημάτων της μπαίνουν στο προσκήνιο.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, το Συμβούλιο επανέλαβε το αίτημα να ληφθούν υπόψη  από την Δημοτική Αρχή οι προτάσεις του για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη  και την  αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας με άμεσες παρεμβάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Λίγες μέρες μετά, ο Δήμαρχος με μία επιστολή του απέσυρε, επιμελώς, την μία από τις δύο προτάσεις του για την αμεσότητα συνεργασίας του Συμβουλίου  με τις υπηρεσίες του Δήμου και  επέλεξε το πυροτέχνημα της παραχώρησης τριών  υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, αποδυναμώνει  την υπηρεσιακή δομή στην οποία ανήκουν  όταν το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωσή  της και ο κεντρικός σχεδιασμός για την καλύτερη αποδοτικότητά της. Ταυτόχρονα,  θεωρεί ότι  απαλλάσσει τον εαυτό του από την ευθύνη που  φέρει ακέραια για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Παροικία τα τελευταία χρόνια μεταθέτοντας την  σε θεσμικό όργανο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι η Κοινότητα, που δεν διαθέτει  τις υπηρεσιακές δομές, τις υποδομές και τα υλικοτεχνικά μέσα ενός δήμου. Είναι, όμως, το ζήτημα της Παροικίας και η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων της ζήτημα μετακίνησης  και διαχείρισης τριών υπαλλήλων ή μήπως είναι  θέμα βούλησης και προτεραιοτήτων;

Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον Δήμαρχο σε τακτικούς ελιγμούς εντυπωσιασμού.  Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε  τα προβλήματα της πόλης μας και να θέτουμε στο προσκήνιο τρόπους επίλυσής τους. Σε στέρεα βάση συνεργασίας  γιατί η μάχη της καθημερινότητας είναι διαρκής.      

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Πάρου

Μαργαρίτα  Αργουδέλη


...