Πάρος: Η αναδάσωση του Αγ.Αντωνίου και το νερό από τον βιολογικό καθαρισμό

Διαβάσαμε την είδηση στο διαδίκτυο και πραγματικά χαρήκαμε για το έργο που έγινε αλλά ψάχνοντας λίγο καλύτερα μετατράπηκε η χαρά μας σε ανησυχία.

Δεν θέλω να υποβαθμίσω το έργο γιατί μπορεί πραγματικά να έχει γίνει με όλες τις προδιαγραφές όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο οι οποίες δεν είναι και τόσο κατατοπιστικές μας βάζουν σε σκέψεις.

Το να πάρεις νερό από τον βιολογικό και να αρχίζεις να ποτίζεις όσο εύκολο και αν ακούγεται τελικά δεν είναι. Πρέπει υπάρχει η τεχνογνωσία, ο συνεχής έλεγχος, η χρηματοδότηση καθώς και τα συστήματα ελέγχου για την ποιότητα του νερού που θα πέφτει στο έδαφος. Με άλλα λόγια δεν βάζουμε το μαγικό μηχάνημα που μας μετατρέπει το νερό του βιολογικού σε ποτιστικό και καθαρίσαμε.

Κάτι αντίστοιχο σκέφτηκε πριν δύο χρόνια να κάνει ο Δήμος Πάτρας και τα κατάφερε αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση και μελέτη . Χωρίς να είναι γνώστες ο Δήμος καθώς και η ΔΕΥΑΠ έπραξαν το αυτονόητο και απευθύνθηκαν στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Χρηστάκη Παρασκευά,

Στην τοποθέτησή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χρηστάκης Παρασκευάς, μίλησε για το έργο:

Στόχος ήταν να πάμε στην τριτοβάθμια διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων ώστε το νερό που βγαίνει από τον Βιολογικό να πηγαίνει στην θάλασσα πιο καθαρό. Αυτό το είχε ήδη υπερκαλύψει η ΔΕΥΑΠ με την μεμβράνη που έχει τοποθετήσει. Έτσι εμείς στραφήκαμε στον άλλο στόχο που ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό. Σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και κάναμε την εγκατάσταση και όλες τις αναλύσεις που χρειάζονταν ώστε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εξαλείψαμε εντελώς τα στερεά και μειώσαμε εντελώς το μικροβιακό φορτίο.

Με την τριτοβάθμια επεξεργασία μπορούμε να πάμε σε πλήρη αξιοποίηση του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό της Πάτρας. Να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος να ποτίζει τα δένδρα στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους, να ποτίζει τα πάρκα, τους δημοτικούς ελαιώνες, να πλένει κάδους και δρόμους μετά τις λαϊκές αγορές, να το χρησιμοποιεί στα κοιμητήρια και σε άλλες εγκαταστάσεις».

Στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, έχει εγκατασταθεί «Πιλοτική Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης της απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Πάτρας και την εξασφάλιση νερού κατάλληλου για την άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου και άλλων χρήσεων.

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη.

Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας  της μονάδας είναι 250-300 m3 αστικών λυμάτων.

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης  του έργου με τίτλο “RE-water -Eco technologies for the waste water management” που χρηματοδοτείται  από το  “COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy” EU programme,  στο οποίο εταίρος είναι ο Δήμος Πατρέων και συνδεδεμένος εταίρος η ΔΕΥΑ Πατρών.

Την ευθύνη την υλοποίηση της Δράσης έχει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, ενώ η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2020 σε χώρο του βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΠ.

H τεχνολογία υπερδιήθησης (Ultrafiltration) του νερού, η οποία προτάθηκε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο  RE-water, εξασφαλίζει την άριστη απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των πόρων των μεμβρανών υπερδιήθησης, συμπεριλαμβανομένων κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων κ.λ.π.

Το σύστημα των μεμβρανών υπερδιήθησης που  χρησιμοποιείται  έχει  τοποθετηθεί χωριστά έξω από δεξαμενή καθίζησης (ή ακόμα και αερισμού)  και είναι τύπου “παράπλευρης ροής” (sidestream) και  αποτελείται από πολλά επιμέρους  οκτώ (8) κυλινδρικά στοιχεία μεμβρανών (modules).

Από τις μέχρι σήμερα δοκιμές και μετρήσεις η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου είναι πολύ υψηλή και το υγρό εξόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύναται να χρησιμοποιηθεί για αστικές χρήσεις.

Το σύστημα που τοποθετήθηκε στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Πάτρας

Η προσωπική μου άποψη και δικαιολογήστε την ανησυχία μου γιατί πολλά ευτράπελα έχουν συμβεί σε αυτό τον τόπο, είναι ότι ποιος ο λόγος να διοχετευθεί αυτό το νερό σε αυτή την περιοχή όταν ο Αγ.Αντώνιος έχει δικό του νερό. Ίσως να ήταν πιο χρήσιμο να σταλεί αυτό το νερό σε κάποια περιοχή άνυδρη. Ίσως να ήταν πιο εύκολο και πιο ασφαλές να εκμεταλλευθούν το υπάρχον νερό της περιοχής χωρίς την εγκατάσταση περίπλοκων μηχανημάτων που απαιτούν συνεχείς έλεγχους και με τον κίνδυνο μήπως κάποια στιγμή ξεφύγει κάτι και το νερό δεν βγει όπως πρέπει. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν υπόγεια νερά που αντλούνται και διοχετεύονται στο δίκτυο ύδρευσης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σίγουροι για το τι ρίχνουμε πάνω στο έδαφος.

Γ.Χ

...