Υποχρέωση αλιέων για την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας

Σε σκάφη ολικού μήκους 10 μέτρα και άνω, για τα οποία από 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι όσον αφορά στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας εκδόθηκαν οι παρακάτω σχετικοί Εγκύκλιοι:

Α. Η αριθ. 1977/121320/07-05-2021 (ΑΔΑ: 63Θ94653ΠΓ-Ι5Β) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως ΥΠΑΑΤ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 3854/78225/13-07-2015 (ΑΔΑ: 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6) όμοιά της, η οποία αφορά σε σκάφη ολικού μήκους 10 μέτρα και άνω, για τα οποία από 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS).

Β. Η αριθ. 1978/121322/07-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΩ74653ΠΓ-ΝΤ4) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως ΥΠΑΑΤ, η οποία αφορά στην υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δελτίων παραγωγής σκαφών ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων, τα οποία δεν είναι υπόχρεα τήρησης ηλεκτρονικού ημερολόγιου – εκφόρτωσης (ERS), για τα οποία εφεξής η υποβολή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο από τον πλοιοκτήτη.
Για την καταχώρηση των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους.

Σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης για προμήθεια συσκευών ERS μέσω του ΕΠΑΛΘ, από τον Οκτώβριο του 2020 βρίσκεται σε ισχύ πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους, στους οποίους πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι υπόχρεοι πλοιοκτήτες σκαφών ολικού μήκους 10 έως 12 μέτρα.

Επισυνάπτονται οι Εγκύκλιοι με τις διευκρινίσεις.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

10 μέτρα και άνω.

01

Κάτω των 10 μέτρων

02

[ Πηγή ]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.