Οι προθεσμίες και οι υποχρεώσεις των Δήμων για ολοκλήρωση ΣΒΑΚ

Της Ντίνας Καράτζιου…

Dead line ενός χρόνου έχουν οι δήμοι της χώρας για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν στο επίκεντρο την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση των πολιτών.  Τι αναφέρει κατεπείγον έγγραφο  του Υπ.ΥΜΕ  προς τους ΟΤΑ για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις των δήμων.

Με έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Ι. Κεφαλογιάννη, που φέρει την ένδειξη του εξαιρετικά επείγοντος,  και το   οποίο έχει αποδέκτες την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και  τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, περιγράφονται λεπτομερώς τα στάδια των προβλεπόμενων διαδικασιών, εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας των ΣΒΑΚ όπως αυτά απορρέουν από  το νόμο ν.4784/2021 και τίθενται ασφυκτικές προθεσμίες για  να προχωρήσουν. Παράλληλα, καταγράφονται οι τελεσίδικες ημερομηνίες για εκείνους τους ΟΤΑ οι οποίοι ήδη είχαν ολοκληρώσει την εκπόνηση των ΣΒΑΚ και βρίσκονται εν τω μέσω της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης και χαρακτηρισμού των Σχεδίων βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου νόμου (4599/2019), με τις καταληκτικές ημερομηνίες να οριοθετούνται μέσα στον Ιούνιο του 2021.

Χτυπάει καμπανάκι

Με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  να θέλει να προωθήσει άμεσα τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, μέσω και του ανασχεδιασμού του θεσμικού πλαισίου, το έγγραφο ουσιαστικά χτυπάει καμπανάκι για τους ΟΤΑ, ζητώντας από τους εκπροσώπους των θεσμικών  τους οργάνων να πράξουν άμεσα τα δέοντα, όπως αυτά καταγράφονται στο παρόν έγγραφο του κ. Κεφαλογιάννη. Σημειώνεται, ειδική αναφορά στο θέμα έκανε ο  υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, χαρακτηρίζοντας τα ΣΒΑΚ ως ένα από τα κοινά πεδία δράσης με τους δήμους. «Ως Κυβέρνηση, άλλωστε, από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, θέσαμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας τον πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητάς του», υπενθύμισε.  Αναφέρθηκε στον ανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα οποία όπως είπε, έχουν στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Με τη θεσμοθέτησή των ΣΒΑΚ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται να καταρτίζουν σχέδια για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα Τα ΣΒΑΚ καθίστανται υποχρεωτικά για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού άνω των 30.000 κατοίκων

To dead line της έναρξης κατάρτισης ΣΒΑΚ

Στο  έγγραφο με αποδέκτες όλους του δήμους της χώρας, καταγράφεται ως  τελεσίδικη ημερομηνία έναρξης κατάρτισης ΣΒΑΚ η 17 Μαρτίου 2022, ήτοι, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου. Υποχρέωση κατάρτισης ΣΒΑΚ έχουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των 30.000) κατοίκων, οι δήμοι α’ βαθμού στην Αθήνα και τη  Θεσσαλονίκης και το σύνολο των ΟΤΑ β’ βαθμού.

Στα  ΣΒΑΚ, που καταρτίζουν οι δήμοι, θα πρέπει είναι να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αστικών μεταφορών στην περιοχή ευθύνης τους, με την υλοποίηση έργων που θα αποσκοπούν την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προώθηση της μικροκινητικότητας, τη διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης, την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μετακίνησης και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων συστημάτων μεταφορών.

Τα βήματα της διαδικασίας

Στο  έγγραφο του Υπ.ΥΜΕ γίνεται  αναφορά στα άρθρα 1 έως και 14, στα οποία καθορίζονται και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των ΣΒΑΚ με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.  Όπως επίσης το σύνολο των αρχών τις οποίες οφείλει να ενσωματώνει το ΣΒΑΚ, οι ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλει να πληροί το υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ. Καταγράφεται επίσης η διοικητική διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού ενός ΣΒΑΚ.  Με το φορέα εκπόνησης να υποβάλλει με αίτησή του την αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να εξετασθεί.

Τα ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ

Στο έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καταγράφονται μία σειρά καταληκτικών ημερομηνιών, που αφορούν τα στάδια της διαδικασίες εγκρίσεων ήδη ολοκληρωμένων ΣΒΑΚ, τα οποία, εκπονήθηκαν βάσει των προβλέψεων της προηγούμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα παρατίθενται όλες οι μεταβατικές διατάξεις για  την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως αυτές καταγράφοντα στο  άρθρο 13 του ανασχεδιασμένου θεσμικού πλαισίου.

[su_button url=”https://ecopress.gr/” target=”blank” style=”flat” background=”#ffffff” color=”#0c0b0b”][ Πηγή ][/su_button]

...