Κρήτη: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης προχωρούν η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα.

Το έργο έχει ως σκοπό την, βασισμένη σε διάγνωση αναγκών και θεματοποιημένη επιμόρφωση εργαζόμενων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού και συνακόλουθα την υποστήριξη-ενδυνάμωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της απόκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια bottom-up και needs-assessment based, στοχευμένη επιμορφωτική δράση μεγάλης κλίμακας. Αποσκοπεί, ως εκ τούτου, στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας των επιμορφούμενων- ωφελούμενων και ευρύτερα στο να συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής- επαγγελματικής ενσωμάτωσης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα και συνακόλουθα η διδασκαλία των modules θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (συνδυαστικό Μοντέλο Επιμόρφωσης), λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, και ως εκ τούτου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (5 ωρών ανά διδακτική ενότητα) με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας (5 ωρών ανά διδακτική ενότητα). Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης θα σχεδιασθεί και θα αξιοποιηθεί ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ.

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.