Ευρεία σύσκεψη εργασίας μεταξύ της ηγεσίας και στελεχών του Υπουργείου Τουρισμού και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Ευρεία σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021με ανοιχτή ατζέντα εν όψει του ανοίγματος του τουρισμού.Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού ο Υπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός κα Σοφία Ζαχαράκη, η Γενική Γραμματέας κα Βίκυ Λοΐζου καθώς και οι στενοί συνεργάτες τους, ενώ από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κυκλάδων συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσσος, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και ομάδα στελεχών του Επιμελητηρίου.

Βασικά θέματα της σύσκεψης ήταν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν και τα νέα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων πάνω σε θέματα στα οποία διαχρονικά δραστηριοποιείται το Επιμελητήριο, όπως είναι η γαστρονομία, η εκπαίδευση και η κρουαζιέρα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας, τα έργα και τις δράσεις του Επιμελητηρίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας και πώς αυτά προσαρμόστηκαν με άμεσα αντανακλαστικά με αφορμή την πανδημία και χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του συνόλου των μελών, εξυπηρετώντας για πρώτη φορά και τα μέλη στα πιο απομακρυσμένα σημεία του νομού.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι έχουν επικαιροποιηθεί τα πρωτόκολλα για τη νέα χρονιά και επίκειται η ανακοίνωσή τους, ενώ το Επιμελητήριο δήλωσε ότι έχει ήδη έτοιμο τον μηχανισμό για να ανταποκριθεί άμεσα, όπως συνέβη και την περσινή σεζόν, όταν περισσότερα από 8500 μέλη έλαβαν τη βεβαίωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης πάνω στα πρωτόκολλα. Επιπλέον, ο κ. Θεοχάρης τόνισε την σημασία των συνεργειών και την αξιοποίηση της εμπειρίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ιδιαίτερα πάνω στα θέματα γαστρονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας, αλλά και στον τομέα της κρουαζιέρας και την τεκμηριωμένη στρατηγική που απαιτείται να έχει η χώρα μας ως ένας από τους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η Υφυπουργός κα Σοφία Ζαχαράκη από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι η γαστρονομία βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου και ζήτησε τη συνεργασία του Επιμελητηρίου πάνω στην αξιολόγηση των σημάτων για την τοπική γαστρονομία και τη διεύρυνση θεσμών όπως τα επισκέψιμα οινοποιεία. Αναγνώρισε επίσης, ως αρμόδια για την τουριστική εκπαίδευση, τη μεγάλη απήχηση που έχει το κομμάτι της εκπαίδευσης που προσφέρει το Επιμελητήριο στα μέλη του ζητώντας τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για την καλύτερη καταγραφή και κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών του.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας κα Βίκυ Λοΐζουαναφερόμενη στα θέματα γαστρονομίας και στη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει πανελλαδικά το Επιμελητήριο Κυκλάδων μέσα από τη λειτουργία του δικτύου AegeanCuisine, ανέλυσε πώς η γνώση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για τη γαστρονομία της Ελληνικής Κουζίνας και τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν. Όσον αφορά όλα τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον συντονισμό όλων των πλευρών, με στόχο την ομαδοποίηση των θεμάτων και την οργάνωση επιμέρους συναντήσεων εργασίαςγια την υλοποίηση τους.


...