Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στο τμήμα κοινωνικής μέριμνας της Π.Ε. ΠΑΡΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( ΑΔΑ 63ΚΞ7ΛΞ-Φ39 / 02/03/21 ) η ανακοίνωση για  πρόσληψη , με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) ατόμων για τα τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, στην Τήνο και στην Πάρο, στα πλαίσια υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν , ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Πλ. Παπάγου 34, Τ.Κ 84100 Ερμούπολη, Σύρος , υπόψη : κου Δημητρίου Αλουμανή , Τηλ. επικοινωνίας 22810-76775,76774,76919. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων .

Ο  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

63ΚΞ7ΛΞ-Φ39-1

ΑΠΟΦ-117-2020-ΠΡΟΣΛ-ΠΡΟΣ-ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΥ-ΨΠΥ27ΛΞ-ΒΤΥ


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.