Διάρκειας 8 μηνών οι συμβάσεις πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ

Λύση στο πρόβλημα της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, οι οποίες συνάφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω του κορονοϊού δίνει το υπουργείο Εσωτερικών, μετά από παρέμβαση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ επιτρέπει στις συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28.2.2021, να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών.

Δικαίωμα να συμπληρώσουν 8μηνο έχουν και οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί αρκεί η παράταση τους να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο αυτές οι συμβάσεις θα έληγαν την 5η Ιουλίου 2021, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης τους. Με συνέπεια όσοι συνάπτουν συμβάσεις μέσα στον Φεβρουάριο να απασχολούνταν για διάστημα τεσσάρων και όχι οκτώ μηνών.

Το πρόβλημα διευθετήθηκε, μετά από σχετική παρέμβαση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ο οποίος είχε θέσει το θέμα τόσο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και σε τηλεδιασκέψεις. Με αφορμή την εξέλιξη ο κ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του επισημαίνοντας ότι η συμβολή των συμβασιούχων σε τομείς που αφορούν στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι καθοριστική.

[su_button url=”https://www.ert.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...