Παρέμβαση του Δημάρχου, κ. Μ.Κωβαίου, στη διαβούλευση που εκκίνησε το σωματείο «Φίλοι της Πάρου» για το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου.

Με μεγάλη προσοχή διαβάσαμε τους προβληματισμούς που εκφράζουν οι «Φίλοι της Πάρου» σχετικά με τα έργα για την αναβάθμιση και επέκταση του Αεροδρομίου του νησιού μας. Με σεβασμό στις ανησυχίες που εκφράστηκαν, αλλά και προφανή σκεπτικισμό, σημειώνουμε τα εξής:

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός παγκοσμίως ότι η ανάπτυξη των αερομεταφορών συνεισφέρει θετικά στην τοπική ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και μετέπειτα της λειτουργίας των αερολιμένων και εν γένει με την αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, αύξηση της τοπικής οικονομίας και θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς αναμένεται να συμβεί και στην τοπική μας οικονομία, με προφανή τα οφέλη για τους ντόπιους κατοίκους.

Στα οφέλη αυτά για τους ντόπιους κατοίκους συγκαταλέγονται εξάλλου η πρόσβασή τους στην ηπειρωτική χώρα και άρα στις νοσηλευτικές μονάδες υγείας, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολιτιστικά κέντρα, κ.ά., αλλά και η καλύτερη και ευκολότερη τροφοδοσία και το εμπόριο

Επιπλέον, ένας σύγχρονος αερολιμένας θα αναβαθμίσει την Πάρο ως τουριστικό προορισμό, αφού θα παρέχει πλέον μια βελτιωμένη επιβατική εμπειρία. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι και ποιοτικά ο τουρισμός στο νησί μας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένος, εφόσον οι γρήγορες και άνετες μετακινήσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια με τα οποία οι ποιοτικοί ταξιδιώτες επιλέγουν τον προορισμό τους, εν αντιθέσει με τα κριτήρια των τουριστών χαμηλού προϋπολογισμού.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο άλλωστε είναι εξαιρετικά βελτιωμένο πλέον για τις αερομεταφορές, θα είναι μικρότερο σε σχέση με το υπάρχον αεροδρόμιο, εφόσον το νέο θα μπορεί να υποδεχτεί μεγαλύτερα αεροσκάφη που θα μεταφέρουν περισσότερους επισκέπτες στη θέση περισσότερων αεροσκαφών μικρότερης χωρητικότητας.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που τέθηκε από τους Φίλους της Πάρου, η μελέτη ΣΒΑΚ που εκπονείται λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα τρέχοντα αλλά και τα προβλεπόμενα κυκλοφοριακά δεδομένα ώστε να εξασφαλισθεί η βιώσιμη κινητικότητα. Και παρά τα προβλήματα που πράγματι εμφανίζει το οδικό μας δίκτυο, δεν παύει να θεωρείται και να είναι ένα από τα αρτιότερα των Κυκλάδων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η δημοτική αρχή συμβουλεύεται τους καθ΄ύλιν αρμόδιους επιστήμονες συγκοινωνιολόγους ώστε να προχωρήσει άμεσα σε κάθε παρέμβαση που θα τεκμηριωθεί ότι θα βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και τη μελλοντική εκτιμώμενη ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι θεωρούμε αδικαιολόγητες υπό το φως των έργων που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται διαρκώς από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε αν ανατρέξετε στον ιστοχώρο της.

Θα ήθελα ωστόσο να μείνω λίγο περισσότερο στο υπεραπλουστευμένο συμπέρασμα των Φίλων της Πάρου ότι η επέκταση του αεροδρομίου θα οδηγήσει σε προσέλκυση μαζικού τουρισμού, το οποίο θεωρούμε ότι δεν υποστηρίζεται επιστημονικά, καθώς στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Έχοντας μελετήσει ενδελεχώς το θέμα, θα ήθελα να εξηγήσω γιατί: ένας προορισμός εμπεριέχει το σύνολο των ωφελειών που προσδοκούν ότι θα βιώσουν οι επισκέπτες κατά τη διαμονή τους σε αυτόν. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν απλώς τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά την προσδοκία μιας εμπειρίας. Επομένως το κρίσιμο ζητούμενο για κάθε προορισμό είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης εμπειριών με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και άριστης εξυπηρέτησης, ζητούμενο που εξυπηρετεί άριστα το έργο της  αναβάθμισης του αεροδρομίου.

Το προφίλ του ταξιδιώτη σε έναν προορισμό καθορίζεται τόσο από την πρωτογενή προσφορά, δηλαδή τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, όσο και από τη δευτερογενή τουριστική προσφορά, η οποία στο νησί μας δεν περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες που να μπορούν να υποδεχτούν μαζικό τουρισμό, σαν κι αυτόν που ισχυρίζονται ότι φοβούνται οι «Φίλοι της Πάρου». Τέτοιες μονάδες, άλλωστε, δεν προβλέπεται, αλλά και δεν δύνανται να γίνουν, καθώς το Γενικό Πολεοδομικό μας Σχέδιο προστατεύει το νησί.

Πέραν του μαζικού τουρισμού, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες τουρισμού που η Πάρος θα ήθελε και μπορεί να προσελκύσει, όπως ο εναλλακτικός, ο περιηγητικός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας και οι ψηφιακοί νομάδες.

Ως δημοτική αρχή έχουμε επιλέξει να προσδώσουμε αειφορικό χαρακτήρα στο νησί μας ως προορισμό, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτό αναγνωρίζεται από τους «Φίλους της Πάρου», ακόμα και στην κριτική τους, που επιλέγουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλοπροαίρετη κι έχει ως γνώμονα το καλό του νησιού και των κατοίκων της και όχι ίδια συμφέροντα.

Ο αειφορικός λοιπόν χαρακτήρας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εξισορρόπηση ανάμεσα στην περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική διάσταση του τόπου και στη διαχείριση του συνόλου των πόρων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκεται:

– η βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων και η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας του νησιού,

– ο σεβασμός της αυθεντικότητας και η διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών και αξιών, υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής κατανόησης και ανοχής, αλλά και

– η εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας που θα παρέχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, προσελκύοντας ποιοτικές επενδύσεις, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, παρέχοντας ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Μόνον όταν εξυπηρετούνται και οι τρεις ανωτέρω στόχοι μπορούμε να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη.

Η φέρουσα ικανότητα του νησιού και η επάρκεια των υποδομών του· το υποστηρικτικό και θεσμικό πλαίσιο· το κατάλληλο μίγμα και η υψηλή ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών· η σταθερή διοίκηση· το επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό· αλλά και βεβαίως οι αναγκαίες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων, μπορούν να στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη υπό τις προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν ανωτέρω.

Στις συνέργειες αυτές ο Δήμος Πάρου συμπεριλαμβάνει και αυτές που αναπτύσσει με σωματεία όπως οι «Φίλοι της Πάρου», αρκεί βεβαίως να αποδειχθεί ότι εκτός από φίλους της Πάρου, αποτελούν και φίλους των Παριανών. Των Παριανών που προσβλέπουν στην αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου τους.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Κωβαίος

Υ.Γ.

Διαβάζοντας τα σχόλια των «Φίλων της Πάρου» στο διάλογο που οι ίδιοι εκκίνησαν για τα μέλη τους, αλγεινή εντύπωση δημιουργεί η απαίτηση για «διενέργεια μελέτης από ξένους για το πώς μπορεί να διοικηθεί το νησί». Θα την αφήσουμε ασχολίαστη, θεωρούμε ωστόσο την «πρόταση» αυτή ως απολύτως δηλωτική προθέσεων από μερίδα ορισμένων, κάθε άλλο παρά – «Φίλων» της Πάρου. 

...