Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 1η Φεβρουαρίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανατροπή δεσμεύσεων δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020.

Θέμα 2ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2021.

Θέμα 3ο: Ορισμός Επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων –εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 6ο: Πρόταση ορισμού Ορκωτών λογιστών για την χρήση έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 7ο: Ορισμός τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας.

Θέμα 9ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 10ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.