Ασφαλιστικά Μέτρα διακοπής εμβολιασμών από Έλληνα Ιατρό!

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Του Δρ. Δημητρίου Αντωνίου PhD, FRCS, Χειρουργού

Δ/νση:  Οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34132- ΕΛΛΑΔΑ-GREECE     

ΑΔΤ ΑΙ 986650/ΤΑ Χαλκίδος, ΑΦΜ 059325986 ΔΟΥ Χαλκίδος        

τηλ.22210-62743, e-mail: dr.dim.antoniou@gmail.com

www.zoidosia.blogspot.com

 KΑΤΑ ΤΟΥ Δ/ΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΧΩΡΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Από την 08-02-2021 διενεργούνται στο ΓΝΧ ενέσιμοι εμβολιασμοί του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού και κάθε είδους προσωπικού του νος/μείου σας με το εμβόλιο της Pfizer με τον κωδικό BNT162b2 και με το εμπορικό όνομα «COMIRNATY», κατά του Κορονοιού SARS-CoV-2, ενώ έχει ήδη αποφασισθεί κι εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού που αρχίζει άμες.

Για την διενέργεια του εμβολιασμού αυτού, η οποία συνιστά επεμβατική πράξη στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και ανεξάρτητα απ` αυτό, απαιτείται ειδική ή  σχετική Υπουργική απόφαση-εντολή, ή άλλη διοικητική εντολή από αρμόδια ανωτέρα αρχή που να εντέλει την Διοίκηση του ΓΝΑ να διεξάγει τον εμβολιασμό αυτό. Τέτοια όμως άδεια-εντολή δεν υπάρχει.

Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένους εμβολιασμός ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών που έχει εγκρίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το έτος 2020-1 (κατατίθεται) ούτε έχει εκδοθεί –για τον εμβολιασμό για τον κορονοιό -εγκύκλιο διενέργειάς του, αντίστοιχη της αρ.πρβτ.Α1α/Γ.Π.οικ. 74363/19-11-2020

για την διενέργεια των εμβολιασμών της Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για το έτος 2020-1 (κατατίθεται).

Κι ο λόγος που δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος είναι προφανής: Λόγω της ιατρικής επικινδυνότητας ή/και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων ασφάλειάς του-λόγω του συντόμου χρόνου κατασκευής του κι ανύπαρκΤου ουσιαστικά χρόνο εκτίμησης των ενδεχόμενων παρενεργειών στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δεδομένου ότι το εμβόλιο αυτό συνίσταται από «γενετικά τροποποιημένο οργανισμό» (τον φυσικό κορονοιό), καμία αρμοδία αρχή (το Υπουργείο Υγείας) δε εκδίδει άδεια χρήσης του, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ενδεχόμενων παρενεργειών επί των εμβολιασθέντων που μπορεί να είναι και θανατηφόρες, καθιστώντας έτσι τους εμβολιασθέντες αφενός πειραματόζωα, εκθέτοντάς τους και σε ανυπολόγιστους κινδύνους υγείας και ζωής αφετέρου, ΑΠΟΚΡΥΒΟΝΤΑΣ τους ταυτόχρονα την έλλειψη άδειας διενέργειας του εμβολιασμού ακριβώς λόγω της επικινδυνότητάς του και τους λόγους της τελευταίας, καθισταμένης έτσι της συναίνεσης των τελευταίων όχι μόνο νομικά άκυρη, και δυνητικά γι αυτούς θανατηφόρα, αλλά κι αποτέλεσμα απάτης των από την Αρχή.

Για τους παραπάνω λόγος σας ζητώ:

Να διατάξετε ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ασφαλιστικά μέτρα-ενδεχόμενα με την σύμπραξη του πρωτοδικείου Χαλκίδος- κατά της διενέργειας του εμβολιασμού αυτού και την έκδοση προσωρινής διαταγής διακοπής του, για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών-εμβολιασθέντων. Η επέμβαση της δικαιοσύνης είναι επείγουσα αναγκαστική κι ανεξάρτητα από την –απατηλή σε κάθε περίπτωση-συναίνεση των εμβολιασθέντων στον δυνητικά θανατηφόρο γι` αυτούς και τους άλλους πολίτες, εμβολιασμό, διότι εκούσια παραίτηση από το δικαίωμα στην υγεία και την ζωή ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ και δεν ισχύει. Τέλος, ο εμβολιασμός με γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, εγκυμονεί κινδύνους και για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του ανθρώπου.

Για το τυπικό του θέματος, σας εξουσιοδοτώ να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα για το παραπάνω θέμα, στο πρωτοδικείο Χαλκίδος, στο όνομά μου, εκδικαζόμενα ομού με τ` αντίστοιχα ενώπιόν σας, για αποφυγή σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

Τέλος, ζητώ να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά του Δ/τη του ΓΝΧ και των ιατρών υπό την επίβλεψη κι άμεση ή έμμεση συμμετοχή των οποίων διενεργούνται οι εμβολιασμοί αυτοί, για  τις παραπάνω πράξεις και παραλείψεις του (των) με τις οποίες παρεμβαίνει (ουν) επεμβατικά στα σώματα των εμβολιασθέντων εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο υγείας και ζωής.

Παρακαλώ να κληθώ με κάθε μέσο, προτιμότερο τηλεφωνικά, στην δίκη των ασφαλιστικών μέτρων.

Στοιχεία: 1) Το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών 2020-1, 2) η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου υγείας και 3) η αναπάντητη αίτησή μου στο ΓΝΧ.

Χαλκίδα 11-01-2021                   Ο αιτών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Δρ. Δημητρίου Αντωνίου PhD, FRCS, Χειρουργού

Δ/νση:  Οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34132- ΕΛΛΑΔΑ-GREECE     

ΑΔΤ ΑΙ 986650/ΤΑ Χαλκίδος, ΑΦΜ 059325986 ΔΟΥ Χαλκίδος        

τηλ.22210-62743, e-mail: dr.dim.antoniou@gmail.com

www.zoidosia.blogspot.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Δ/ΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΟΣ

grdioik@chalkidahospital.gr

και Εισαγγελέα Χαλκίδος

Θέμα: Χορήγηση της ΥΑ, ή διοικητικής εντολής-άδειας για την διενέργεια εμβολιασμού κατά του Κορονοιού

Κε Δ/τα

Από την 08-02-2021 διενεργούνται στο ΓΝΧ ενέσιμοι εμβολιασμοί του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού και κάθε είδους προσωπικού του νος/μείου σας με το εμβόλιο της Pfizer με τον κωδικό BNT162b2 κατά του Κορονοιού SARS-CoV-2.

Επειδή για την διενέργεια του εμβολιασμού αυτού, η οποία συνιστά επεμβατική πράξη στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και ανεξάρτητα απ` αυτό, απαιτείται ειδική ή  σχετική Υπουργική απόφαση-εντολή, ή άλλη διοικητική εντολή από αρμόδια ανωτέρα αρχή που να σας εντέλει (σας χορηγεί την άδεια) (και νομιμοποιεί) για τον εμβολιασμό αυτό, ζητώ να μου χορηγήσετε –ως έχετε άλλωστε υποχρέωση- (αρ.10 Σ) την παραπάνω υπουργική απόφαση ή διοικητική εντολή, επειδή έχω έννομο συμφέρον ως πολίτης σεβασμού της αρχής της νομιμότητας και διαφάνειας της διοίκησης, αλλά κι επειδή θέλω να δηλώσω συμμετοχή για να λάβω κι εγώ το εμβόλιο αυτό. Ως εκ τούτου έχω άμεσο δικαίωμα γνώσης της ύπαρξης τέτοιας εντολής-άδειας διενέργειας του εμβολιασμού από το νος/μείο σας, διότι η εντολή-άδεια αυτή, κατωχυρώνει αφενός την νομιμότητα χρήσης του εμβολίου, αφετέρου και τον έναντι του νόμου υπεύθυνο των ενδεχόμενων δυσάρεστων συνεπειών του.

Κε Δ/τά

Επειδή επιπλέον των παραπάνω λόγων, την Τετάρτη θα καταθέσω για το ίδιο θέμα στον εισαγγελέα Χαλκίδος συμπληρωματικά στην πρόσφατη μήνυσή μου για το ίδιο θέμα (όχι εναντίον σας), σας ζητώ να μου χορηγήσετε την εντολή-άδεια που σας ζητώ, ηλεκτρονικά, ή με την κλήση μου να την παραλάβω προσωπικά.

Εάν δεν μου απαντήσετε μέχρι την Τρίτη, θα το εκλάβω-εύλογα- ως έλλειψη της άδειας αυτής κι απόκρυψη του γεγονότος αυτού από την δικαιοσύνη, στοιχείο που θα καταθέσω φυσικά στον εισαγγελέα, με τις ανάλογες συνέπειες.

Μετά τιμής

Χαλκίδα 10-01-2021

Δημ. Αντωνίου, ιατρός

 πηγή

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.