Δημοτική Κοινότητα Πάρου – Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 15/01/2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου σχετικά με την χωροθέτηση υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Πάρου.

Θέμα 2ο: Πρόταση προς τον Δήμο Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του οδοφωτισμού της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 3ο: Πρόταση προς τον Δήμο Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την διαμόρφωση σημείων στάσης τουριστικού ενδιαφέροντος στα όρια της Κοινότητας Πάρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.