Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρώπη για τη διάβρωση των ακτών

Της Ντίνας Καράτζιου

Σύνθετα τεχνικά έργα αλλά και ήπιες παρεμβάσεις, αποτελούν το πλέγμα των έργων που είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από την Ε.Ε για τον περιορισμό του φαινομένου της διάβρωσης, αλλά και της ανάπλασης των ελληνικών ακτών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά περίπου 1,5 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείο Συνοχής) για μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των έργων ανάπλασης των ακτών.

Δράσεις χρηματοδότησης προς αυτή την κατεύθυνση, περιλαμβάνονται και στους πόρους του ταμείου ανάκαμψης που θα διοχετευτούν στην Ελλάδα. Ηδη, σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπου το φαινόμενο εξελίσσεται με έντονους ρυθμούς, αναμένεται το προσεχές διάστημα να συμβασιοποιηθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους 10 εκ. ευρώ  μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διάβρωσης (28,6%),  η  εκπόνηση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων της Παράκτιας Ζώνης, κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

Για την ένταση αλλά και για την αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων τεχνικών έργων όσο και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών, μίλησε στο ecopress η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, βουλευτής Ηλείας  Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Τα τεχνικά έργα

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κ. Αυγερινοπούλου , η ενδεδειγμένη πρακτική για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης):

«Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης αφορούν είτε «σκληρές» ακτομηχανικές λύσεις, όπως κυματοθραύστες, είτε πιο «ήπιες» λύσεις, όπως η σταθεροποίηση των αμμοθινών και ο εμπλουτισμός των παραλιών,  οι οποίες περιβαλλοντικά φιλικού χαρακτήρα και είναι οι πλέον ορθές. Παρά την εντεινόμενη διάβρωση, η Ελλάδα ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες σε υπουργικό επίπεδο το 2013/2014 αλλά εκτότε η εν λόγω ατζέντα δεν είχε προωθηθεί παρά ελάχιστον. Μόλις το 2019 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε εκ νέου την επεξεργασία σχετικών πολιτικών βιώσιμης και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης» τονίζει.

Ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων

Η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, αναφέρει, ότι  «η διάβρωση των ακτών αποτελεί φυσική διεργασία που εξελίσσεται στον χώρο και τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο αυτό έχει οξυνθεί λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, της τήξης των πάγων και της συνακόλουθης ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας, της έντασης των κλιματικών συνθηκών και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις παράκτιες ζώνες. Η διάβρωση επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε όλο το οικοσύστημα, το φυσικό και το ανθρωπογενές».

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών

«Οι πολίτες, τα τελευταία χρόνια, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στα περιβαλλοντικά θέματα και έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό επίπεδο κατανόησης της κλιματικής αλλαγής και των ποικίλων επιπτώσεων αυτής», αναφέρει η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και τονίζει: « Ομοίως, έχουν υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης για το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, ιδίως από τη στιγμή που σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να το διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, αλλά εκλείπει από την ενημέρωσή τους η πληροφόρηση για τα αίτια του φαινομένου και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις συνέπειες της διάβρωσης τόσο σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό, ώστε να αποκτήσει η κοινωνία των πολιτών ενεργό ρόλο στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης του προβλήματος, αλλά και στην απαίτηση για την συμπερίληψη του ζητήματος ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να επιζητούν την επίλυσή του».

Με πληροφορίες από το ecopress

...