Στη Βουλή οι δόσεις για αδήλωτα τετραγωνικά και χρέη στους δήμους

Της Ντίνας Καράτζιου…

Κατατέθηκαν στη Bουλή οι νομοθετικές διατάξεις, που ρυθμίζουν σε 24 δόσεις, τις αναδρομικές χρεώσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά και σε 120 δόσεις τα πάσης φύσεως χρέη των πολιτών προς τους Δήμους.

Με ελάχιστη δόση τα 10 ευρώ, νομοθετείται από το ΥΠΕΣ η δυνατότητα καταβολής σε έως 24 δόσεις των αναδρομικών  χρεώσεων από 1.1.2020 των ιδιοκτητών ακινήτων που υπέβαλλαν δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών.

Ταυτόχρονα, με παράλληλα νομοθετική ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις, οι πάσης φύσεως οφειλές των πολιτών προς Δήμους, ανεξαρτήτως, του τρόπου δημιουργίας αυτών, εφόσον αυτές έχουν δημιουργηθεί έως 31.12.2020. Ως ελάχιστη δόση, προσδιορίστηκε το ποσό των είναι 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και των 50  ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως και τις 30.6.2021. Ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 1.3.2021 . Τέλος οι δόσεις δίνεται η δυνατότητα οι προβλεπόμενες  δόσεις να αποπληρώνονται ηλεκτρονικά.

Η κατάθεση των ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις κατατέθηκαν στο πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Δευτέρα.

24 δόσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 144 του σχεδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα καταβολής σε έως 24 δόσεις τις αναδρομικές χρεώσεις από 1.1.2020 των ιδιοκτητών ακινήτων που υπέβαλλαν δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών. Ειδικά για αυτές τις ρυθμίσεις και για τα φυσικά πρόσωπα η ελάχιστη δόση είναι 10 ευρώ. Ενώ για τη ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης.

Οι 120 δόσεις

Με το άρθρο 136  του πολυνομοσχεδίου, που κατατέθηκε στην Βουλή, θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο για ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς Δήμους. Διαφέρει, σημαντικά, από τις προηγούμενες ρυθμίσεις δόσεων καθώς:

-Συμπεριλαμβάνονται, ρητά, οι πάσης φύσεως οφειλές προς Δήμους, ανεξαρτήτως, του τρόπου δημιουργίας αυτών, εφόσον αυτές έχουν δημιουργηθεί έως 31.12.2020. Η εν λόγω ρύθμιση επιφέρει σημαντική μείωση των τελών και των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί, η οποία μπορεί να φτάσει στην πλήρη απαλλαγή, εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή της οφειλής. Ως ελάχιστη δόση

-Θεσπίζεται νέα καινοτόμα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

-Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει, συνολικά, όλες τις οφειλές του προς τους Δήμους της χώρας και να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς ρυθμίσεων σε κάθε έναν από αυτούς.

-Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 1.3.2021 έως 30.6.2021

Με ηλεκτρονική πληρωμή

Θεσπίζεται η αποκλειστική δυνατότητα καταβολής των δόσεων, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες και το προσωπικό των Δήμων

Η νέα ρύθμιση επιφέρει σημαντική μείωση των τελών και των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί, η οποία μπορεί να φτάσει στην πλήρη απαλλαγή, εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή της οφειλής.

Ειδικότερα οι προσαυξήσεις:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε δύο έως δώδεκα δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 90 %,

γ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς έως σαράντα οκτώ δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 80%,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 70%,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατόν είκοσι δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 60%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι είκοσι ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.