Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2021.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών – φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2021.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 3ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.

Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 274/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής για επίλυση διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία και εισήγηση για παραχώρηση ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα εκ του νόμου, για το Δήμο Πάρου για το έτος 2021.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής προελέγχου & ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας τους χορηγείται από τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2021.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή–παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.


...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *