Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου στις 11 Δεκεμβρίου 2020

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο Δωδεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

 Θέμα 2ο Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2021.

Θέμα 3ο   Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2021.

 Θέμα 4ο Αποδοχή χρηματοδότησης Βελενζείου ιδρύματος συνολικού ποσού 9.391,25€, βάσει συστατικού.

 Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση του σωματείου «Διαδρομές στη Μάρπησσα για την υποστήριξη νέας δράσης ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου».

 Θέμα 6ο Έγκριση πιστώσεων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δημοσιευμένων προσκλήσεων από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Πάρου.

 Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Πάρου στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Θέμα 8ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου».

 Θέμα 9ο Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών για εξ’ αποστάσεως εργασία», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος

 Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 100474)

 Θέμα 11ο  Έγκρισημελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου(2020)» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

 Θέμα 12ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα».

 Θέμα 13ο  Λήψη απόφασης για εξόφληση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.


. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.