Διαμόρφωση διαδρόμου διέλευσης πεζών για άρση επικινδυνότητας κεντρικού λιμένα Πάρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ (CPV 45213316-1) με προϋπολογισμό 55.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή 

Τευχη

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.