Σχέδιο δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη

Η Μεσόγειος αποτελεί μια επικίνδυνη περιοχή για χονδριχθείς (καρχαρίες, σαλάχια, βάτους και χίμαιρες), καθώς σύμφωνα με την IUCN από τα 73 είδη χονδριχθύων το 50% των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.

Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Ρίνες, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (Ακανθορίνα, Ματορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγο της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου. Στην Ελλάδα εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Για τους παραπάνω λόγους αναπτύχθηκε ένα Σχέδιο δράσης για τους σγγελοκαρχαρίες της Μεσογείου, που θέτει μέτρα διατήρησης και προστασίας σε μεσογειακό επίπεδο βασισμένο στις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν, την αλιεία και την υποβάθμιση των οικοτόπων τους και με στόχο την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει τα είδη αυτά και τους οικοτόπους τους.

Μια από τις κύριες προτεινόμενες ενέργειες του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων Δράσης που θα αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και θα αξιολογούν τις απειλές αλλά και θα προτείνουν δράσεις βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής.

Στο παραπάνω πλαίσιο αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη το οποίο αφορά την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Κρήτης οριοθετημένο από τις γεωγραφικές περιοχές 22 και 23 (το Αιγαίο Πέλαγος και την Κρήτη αντίστοιχα) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές προτεραιότητας για τους αγγελοκαρχαρίες, καθώς είναι ίσως οι μοναδικές περιοχές στη Μεσόγειο στις οποίες εντοπίζονται και τα 3 είδη.. που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Παρά την απαγόρευση αλιείας των παραπάνω ειδών από τους ισχύοντες κανονισμούς υπάρχουν πρόσφατες περιπτώσεις αλίευσης τους (καθώς και πώλησής τους).

Tο Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα εργαλείο για τους Κρατικούς φορείς καθώς σε αυτό, αναλύονται οι απειλές που αντιμετωπίζουν αυτά τα είδη και βάσει των απειλών προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων που ακολουθούν και πρόκειται να καταστήσουν τις συνθήκες για την Ανάκαμψη του πληθυσμού αγγελοκαρχαριών σε σημείο που εκπληρώνονται οι οικολογικοί τους ρόλοι σε ένα υγειές οικοσύστημα στην περιοχή.

Στόχοι:

  1. Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των αγγελοκαρχαριών από την αλιεία.
  2. Αναγνώριση και προστασία χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των αγγελοκαρχαριών.
  3. Θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τους αγγελοκαρχαρίες.

Το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων της περιοχής και αναπτύχθηκε από την iSea με πρωτοβουλία της The Shark Trust και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο TUDAV, την WWF Ελλάδας και WWF Τουρκίας.

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.