Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου (2020)

O Δήμος Πάρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου  (2020) (CPV  45431000-7) με προϋπολογισμό 59.919,36 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή 

Τευχη


. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.