Ανακοίνωση προς τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της 10ης Νοεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό της 10ης Νοεμβρίου 2020 για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» με αρ. πρωτ. 395/12-09-2020, ότι σύμφωνα με το
άρθρο 8 της Διακήρυξης, ο διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει στις 10/11/2020 ήμερα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα
στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την
παραπάνω ημέρα και ώρα.
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν προσφορές, οι οποίες περιέρχονται στην
αναθέτουσα εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την ώρα λήξης του χρόνου
παραλαβής των προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό
Κατάστημα στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
αρμόδιος υπάλληλος Μωραϊτίδης Ιωάννης

τηλ 2284360146 fax 2284023536..email
moraitidis@paros.gr .

ANAKOINVSH_id5608

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.