ΚΕΔΕ: αυτά είναι τα ψηφιακά έργα που χρηματοδοτούνται στους Δήμους

Το ecopress παρουσιάζει τα έργα της ΚΕΔΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αυτοδιοίκησης, του σχεδίου δράσης  «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030», που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιηθούν στους Δήμους.

Της Ντίνας Καράτζιου

Το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία των  «σύγχρονων έξυπνων δήμων»  μπαίνει σε εφαρμογή μέσω της νέας συνεργασίας της ΚΕΔΕ με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ο οδικός χάρτης  του σχεδίου δράσης  «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030» που θα εκπονήσει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), αποτελούν οι τρεις προτάσεις  που αφορούν σχέδια έργων και παρεμβάσεων καθαρά προσανατολισμένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις οποίες κατέθεσε η ΚΕΔΕ προς την κυβέρνηση, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο εθνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα αφορούν τις εξής κατευθύνσεις έργων:

  1.  Ψηφιακός Δεκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων μέσα από συγκεκριμένα βήματα (πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών όπως στάθμευσης , δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία , αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών , συστήματα ευφυών μεταφορών, κλπ.
  1. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση- Το επόμενο βήμα. Αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, τη συστημική συνεργασία τους με τα άλλα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους πολίτες.
  2. Ανάπτυξη δικτύων 5ης Γενιάς από τους Δήμους – 5G Plug n’ Play Cities. Αφορά την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών ( δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, φαναριών κυκλοφορίας, δημοτικών υποδομών ) μέσα από ΣΔΙΤ, για την ανάπτυξη των νέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, με σκοπό τη μίσθωσή τους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και την εξυπηρέτηση εθνικών, δημοτικών κι άλλων σκοπών όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο, κλπ

Τα έργα

 Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις – Ο ψηφιακός δεκάλογος

Στρατηγική προτεραιότητα: Smart cities & digital transformation for municipalities

Περιγραφή: Οι πόλεις ιδιαίτερα οι μικρότερες, έχουν ανάγκη από έναν οργανωμένο και προτυποποιημένο (ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες κάθε μιας) ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε πόλη έχει ιδιαιτερότητες, πλην όμως είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, ένα οριζόντιο έργο, που θα ακολουθεί έναν προτεινόμενο ψηφιακό Δεκάλογο. Ανάλογα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας κάθε Δήμου, θα διαφοροποιείται το μίγμα των προτεινόμενων Δράσεων

Προτεινόμενες Δράσεις/Υποέργα:

1.Πλατφόρμα καταγραφής αιτημάτων και αμφίδρομης επικοινωνίας/παρακολούθησης αυτών. Η χρήση της βελτιώνει την συμμετοχή των πολιτών, αυξάνει την αμεσότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο συνεχούς αξιολόγησης της ταχύτητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών.

2.Σύστημα Έξυπνης (Ελεγχόμενης) στάθμευσης με αξιοποίηση του ΙοΤγια την ηλεκτρονική παρακολούθηση/αστυνόμευση, την παρακολούθηση και εξασφάλιση διαθεσιμότητας θέσεων και θέσεων ΑμεΑ, την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων για τη μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λεωφορειολωρίδων κλπ.

3.Σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης Δημοτικού Στόλου Οχημάτων (fleetmanagement) για την βελτιστοποίηση των διαδρομών των Δημοτικών Οχημάτων (Απορριμματοφόρων / Φορτηγών / Μηχανημάτων Έργου κλπ), την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της ποιότητας και αποδοτικότητας των ανταποδοτικών δημοτικών υπηρεσιών

4.Σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών με αξιοποίηση του ^για την αυτοματοποιημένη (real-time) παρακολούθηση της παρουσίας των παραγωγών και αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης και ελέγχου

5.Πλατφόρμα διαβούλευσης και ενημέρωσης των πολιτών για καλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και ενημέρωση. Ενιαίο & έξυπνο σύστημα αναζήτησης Αποφάσεων συλλογικών οργάνων/κανονιστικών πράξεων. Πρόκειται για ένα σύστημα «Δημοτικής Διαύγειας».

6.Εκπαίδευση & Κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων και των αιρετών στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες/δεξιότητες και σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές (πχ σχεδιαστικά

προγράμματα για μηχανικούς, συστήματα MIS, CRM κλπ)

7.Εισαγωγή της ρομποτικής στα σχολεία και στις Δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών & ΚΔΑΠμεΑ, κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες

8.Ψηφιακή επικοινωνία (Πλατφόρμα και Διασύνδεση Εφαρμογών) με τον Δήμο σε επίπεδο διακίνησης των 25 πιο δημοφιλών συνδιαλλαγών και των 25 πιο δημοφιλών πληρωμών: 50 λόγοι για να μην ξέρουμε πού είναι το Δημαρχείο μας!

9.Σύστημα ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems – ITS). Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος και Εξοπλισμού IoT, δυνατότητα για ρυθμιζόμενη κυκλική πορεία στα φανάρια κυκλοφορίας ανάλογα με το κυκλοφοριακό φορτίο, αισθητήρες, πληροφοριακές πινακίδες, δυνατότητα ενημέρωσης σε real ίΙηθ/ηοίιίΊΟΒίΙοηΒσε περιπτώσεις τροχαίων, απεργιών, διαδηλώσεων, καθυστερήσεων, σε πόλεις κλπ. .Αναμενόμενο αποτέλεσμα η βελτίωση της αποτελεσματικότητα της χρήσης του οδικού δημοτικού δικτύου, η ενίσχυση της ασφάλειας και η μείωση των εκπομπών – ρύπων.

10.Αναβάθμιση Ψηφιακών Σχολικών Υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης: προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Λογισμικού Δικτύου, Αναβάθμιση Συνδέσεων/Δικτύων, Προμήθεια Hardware & Σύγχρονου Υποστηρικτικού Εξοπλισμού (Διαδραστικοί Πίνακες, Πολυμηχανήματα κλπ), Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης για τα Δημόσια Σχολεία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση Δασκάλων και Καθηγητών στις ψηφιακές δεξιότητες και τη χρήση Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης

Εκτιμώμενο κόστος: 750 εκατ. € (3.500.000€/50.000 κατοίκους)

Πιθανή ημερομηνία συμβασιοποίησης: 2021 Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 2 χρόνια

Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση- Το επόμενο βήμα.

Στρατηγική προτεραιότητα: Smart cities & digital transformation for municipalities

Περιγραφή:Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι η αναγκαία επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα συμβάλλει στην εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, στη συστημική συνεργασία τους με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία και Περιφέρειες) και στη βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Προτεινόμενο Πρόγραμμα “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση – το επόμενο Βήμα” θα αναπτυχθεί συνολικά ή μερικά από κάποιους Δήμους ανά τη χώρα. Θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι αλλά και κάποιες παράμετροι αντιπροσωπευτικότητας. Προτεινόμενες Δράσεις/Υποέργα

1. Δημιουργία Έξυπνου Δημοτικού Γραφείου Γεωχωρικών Δεδομένων.

Το έργο αφορά τη δημιουργία μίας πλατφόρμας και την επίτευξη διαλειτουργικότητας με τρεις βασικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων:

α) τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη (άρθρο 4, Ν. 4635/2019) που αφορά γεωχωρικά δεδομένα και ιδίως: Όρους και περιορισμούς δόμησης / Χρήσεις γης / Σχέδια πόλεων / Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές / Γεωτεμάχια κτηματολογίου / Δάση και δασικές εκτάσεις / Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές (π.χ. περιοχές του δικτύου Natura 2000) / Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα / Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών / Αρχαιολογικούς χώρους / Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους / Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

β) το Εθνικό Μητρώο Υποδομών_(άρθρο 10, Ν. 4635/2019) που αφορά τις υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα (εξαιρούνται οι υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ε.Υ.Π. και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας). Μεγάλο μέρος του Μητρώου αφορά τις δημοτικές υποδομές. Οι Δήμοι υποχρεούνται, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας του Νόμου, να δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, τις δημοτικές υποδομές και τα κτίρια αρμοδιότητας των.

γ) τη βαση δεδομένων των Οικοδομικών Αδειών του ΤΕΕ και την πλατφόρμα του e-ΠολεοδομίαΠαράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την καταχώρηση από τις Υπηρεσίες των Δήμων των γεωχωρικών στοιχείων της περιοχής ευθύνης του (π.χ. για τις δημόσιες και τις δημοτικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, τις κοινωνικές δομές, τα πολιτιστικά και τα αθλητικά κέντρα, τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης)Επίσης, περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των δημοτικών αρχείων κάθε Δήμου (στόχος: να αφορά τα δημοτικά αρχεία από το 1998 – έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος “Καποδίστριας”).

Οι γεωχωρικές αυτές πληροφορίες θα τροφοδοτήσουν τις ανωτέρω τρεις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εθνικού επιπέδου (και την Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων – βλέπε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού). Οι βάσεις αυτές θα αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμα, η οποία επομένως θα ενημερώνεται διαρκώς

2.Δημιουργία Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) – BackOffice Δήμων στο GCloud.

Η πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και των εσωτερικών λειτουργιών των ΟΤΑ Α’ Βαθμών (σε ποσοστό 8ο%) είναι πανομοιότυπες, Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα (ΕΠΜΔΤ) 2014-2020, υλοποιείται το Έργο που αφορά την απλούστευση και προτυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Με βάση το εν λόγω Έργο προτείνεται να δημιουργηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Back office) οριζόντια σε όλους τους Δήμους της χώρας το οποίο θα φιλοξενείται στο δημόσιο Data Center της ΓΓΠΣΛΛ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος κάθε Δήμου και αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα μέσω του Κόμβου Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης χρηστών των Δήμων (GovHUB) που λειτουργεί ήδη στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Αποτέλεσμα θα είναι αποτελεσματικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες

3. Management Information System (M.I.S.) σε δημόσιες πολιτικές ή λειτουργικές περιοχές με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση).

Η προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης (Multilevel Governance) προϋποθέτει την αξιολόγηση και την επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και τη συστημική συνεργασία των επιπέδων αυτών (Υπουργείων – Περιφερειών – Δήμων), προσδιορίζοντας ορισμένες λειτουργικές περιοχές για την εφαρμογή της.

Για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση μιας δημόσιας πολιτικής ή μιας λειτουργικής περιοχής απαιτείται η εκπόνηση, ως ψηφιακού εργαλείου, ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) στο οποίο απεικονίζονται οι δομές και οι λειτουργίες, το κανονιστικό πλαίσιο, οι διοικητικές πράξεις, τα έγγραφα, τα έργα και οι δράσεις των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων που αφορούν στην εν λόγω δημόσια πολιτική ή λειτουργική περιοχή. Το Ο.Π.Σ. αυτό θα λειτουργεί και ως Management Information System (M.I.S.) της αντίστοιχης δημόσιας πολιτικής ή λειτουργικής περιοχής. Προτείνεται η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του Ψηφιακού Εργαλείου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σε κάποιες ενδεικτικές λειτουργικές περιοχές:

4.Κοινωνικές Δομές:

Διασύνδεση με τα τρία Μητρώα του Υπουργείου Εργασίας (Ωφελούμενων, Φορέων και Προγραμμάτων) / Διαχείριση του πόσιμου νερού και των λυμάτων (με αξιοποίηση του «μοντέλου των λυμάτων») με διασύνδεση με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Αδειοδότηση και εποπτεία της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος / Σχολικές Δομές και Δομές υγείας.

(Η προτεινόμενη πιλοτική εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και η εκπόνηση του ψηφιακού εργαλείου θα δώσει στη συνέχεια τη δυνατότητα της καθολικής εφαρμογής της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση).

5. Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων για την εφαρμογή έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Θα αφορά κυρίως πιλοτικούς/αντιπροσωπευτικούς Δήμους Προτυποποίηση των ανοικτών δεδομένων των Δήμων. Θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση σημασιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Δήμων με τα συστήματα του Δημόσιου τομέα και ο συνδυασμός, η σύγκριση και η οπτικοποίηση των δεδομένων.

6.Ψηφιακός εγγραμματισμός.

Διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αιρετών και των δημοτικών υπαλλήλων. Υποστήριξη της συμμετοχής των Δήμων σε εθνικά προγράμματα διεύρυνσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών Υποστήριξη και Προετοιμασία αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης Συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Δήμων σε πιλοτικά έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. Αυτόματη κωδικοποίηση της νομοθεσίας, Εισαγωγή τεχνολογιών RoboticProcessAutomation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών, Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε δασικές περιοχές και στον αιγιαλό) .

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων Συνεργασία της ΚΕΔΕ με το ΥΨηΔι στο έργο της εκπόνησης του «Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» (HRMS), ώστε κατά τον σχεδιασμό του να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προσωπικού των Δήμων και κατά την εφαρμογή του να διασφαλιστεί η συνεργασία των Οργανικών μονάδων των Δήμων που έχουν την ευθύνη των πολιτικών προσωπικού

Εκτιμώμενο κόστος: 200 εκ. ευρώ Πιθανή ημερομηνία συμβασιοποίησης: 2021 Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 2 με 3 χρόνια

Ανάπτυξη δικτυών 5ης γενιάς από τους Δήμους – 5G Plug n’Play Cities

Περιγραφή: Τα επόμενα δύο χρόνια θα αναπτυχθούν ραγδαία τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5η γενιάς (5G), κάτι για το οποίο η χώρα μας κινείται ταχύτατα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν ενα πολύ πιο πυκνό δίκτυο κεραιών (περίπου 10 φορές περισσότερες), τα οποία οι εταιρίες θα αναγκαστούν να αναπτύξουν, με τις προφανείς δυσκολίες αλλά και άλλες, λιγότερο προφανείς όπως πχ. την ανάγκη να τροφοδοτηθούν με ρεύμα (άρα παροχές ΔΕΗ) σε όλα αυτά τα σημεία.

Η λύση μπορεί να προέλθει από τους Δήμους, οι οποίοι λόγο του πυκνού δικτύου φωτιστικών, φαναριών κυκλοφορίας, δημοτικών κτιρίων κλπ, έχουν πολλά σημεία έτοιμα για χρήση, με ρεύμα, πρόσβαση, ασφάλεια.

Η ιδέα είναι απλή. Οι Δήμοι αναπτύσσουν μέσω ΣΔΙΤ τα δίκτυα αυτά, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία τους μαζί με τον backbone κλάδο οπτικών ινών για την τροφοδοσία των κεραιών με δεδομένα, και τα μισθώνουν στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες δεν θα χρειαστεί να διαθέσουν πόρους για όλη αυτή τη μετάβαση στην 5η γενιά.Παράλληλα οι Δήμοι θα αποκτήσουν ένα σημαντικό δίκτυο που θα εξυπηρετήσει εθνικούς, δημοτικούς και άλλους σκοπούς όπως πχ. την εκπαίδευση, τον εμπόριο

Εκτιμώμενο κόστος: 800 εκ. ευρώ Πιθανή ημερομηνία συμβασιοποίησης: 2021 Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 2 χρόνια Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα: ΝΑΙ

Διαδικασία που πιθανά να εμποδίσει ή καθυστερήσει την υλοποίηση: Καμία

[su_button url=”https://ecopress.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...