Η αλιευτική πολιτική της ΕΕ

Σύμφωνα με τα τελευταία αλιευτικά δεδομένα της ΕΕ, το σύνολο των αλιευμάτων της ΕΕ το 2019 ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια τόνοι ζώντος βάρους από τις επτά θαλάσσιες περιοχές που καλύπτονται από στατιστικά στοιχεία της ΕΕ.  

Ο αλιευτικός στόλος της Ισπανίας αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο όλων των αλιευμάτων της ΕΕ (0,8 εκατομμύρια τόνους), με λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου της ΕΕ να προέρχεται επίσης από τα συνδυασμένα αλιεύματα της Δανίας (0,6 εκατομμύρια τόνους) και της Γαλλίας (0,5 εκατομμύρια τόνους).

Περίπου το 70% των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ αλιεύθηκε στον Ατλαντικό, βορειοανατολικά. Τα βασικά είδη που αλιεύθηκαν στον Ατλαντικό, στη βορειοανατολική περιοχή ήταν μικρά ψάρια όπως ρέγγα (21% του ζωντανού βάρους που αλιεύθηκε σε αυτήν την περιοχή), παπαλίνα (15%), προσφυγάκι (10%) και σκουμπρί (8%). Περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών αλιευμάτων ζωντανού βάρους της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή πραγματοποιήθηκε από τον αλιευτικό στόλο της Δανίας (22%), ενώ ένα ακόμη τέταρτο προέρχεται από τα συνδυασμένα αλιεύματα της Γαλλίας (14%) και των Κάτω Χωρών (11%).

Περίπου το 11% των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ ελήφθη στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, τα βασικά είδη που αλιεύθηκαν είναι οι σαρδέλες (24%) και οι αντσούγιες (17%). Τα δύο πέμπτα των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή πραγματοποιήθηκαν από την Ιταλία (40%), με την Ελλάδα (19%), την Ισπανία (17%) και την Κροατία (15%) να αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των υπόλοιπων.

Περίπου το 7% των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ αλιεύθηκε στον Ατλαντικό, στην ανατολική κεντρική περιοχή. Τα κυριότερα αλιεύματα σε αυτήν την περιοχή ήταν το καραβόπανο (20%) και ο κίτρινος τόνος (17%), οι σαρδέλες (14%) και το σκουμπρί (13%). Μεταξύ των κρατών μελών, η Ισπανία (37%) και η Λιθουανία (21%) αντιπροσώπευαν την πλειονότητα των αλιευμάτων, με το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων να πραγματοποιείται από τους στόλους της Γαλλίας και της Λετονίας.

Σχεδόν το 7% των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ αλιεύτηκε στον Ινδικό Ωκεανό, στη δυτική περιοχή. Η αλιεία εδώ επικεντρώθηκε στον τόνο. Το 96% του συνολικού ζωντανού βάρους που αλιεύθηκε από τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ ήταν ο τόνος, ιδίως το μπριζόλα, το κιτρίνι και το bigeye. Πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν από την Ισπανία (70%) και τα υπόλοιπα από τη Γαλλία (27%).

Μόνο το 5% των συνολικών αλιευμάτων της ΕΕ αλιεύθηκε σε τρεις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές. Τα κύρια είδη που αλιεύθηκαν σε αυτές τις περιοχές ήταν τα ακόλουθα: μερλούκιου (72% των αλιευμάτων της ΕΕ) στον Ατλαντικό, νοτιοδυτική περιοχή ? μπλε καρχαρίες (42% των αλιευμάτων στην περιοχή της ΕΕ) και τόνος (14%) στον Ατλαντικό, νοτιοανατολική περιοχή ? και κοκκινόψαρο (38% των αλιευμάτων της ΕΕ), γάδο (20%) και ιππόγλωσσα (17%) στον Ατλαντικό, βορειοδυτικά. 

[su_button url=”https://www.neapaseges.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...