Ερώτηση Βελόπουλου στον ΥΑΑΤ για τα προβλήματα της αλιείας

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι τα προβλήματα των αλιέων στη χώρα μας είναι πολλά, όπως η ανάγκη αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, η παράνομη αλιεία, η μείωση του πληθυσμού των ψαριών, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.

Επίσης, ο κλάδος χρειάζεται να υιοθετήσει καλύτερο «management» και νέες καινοτόμες πρακτικές. Σε όλα αυτά, προστέθηκε και η μείωση της ζήτησης των ψαριών, ως μια εκ των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού «COVID-19», κατά 50% περίπου, γεγονός που κάνει εμφανή την ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυση των αλιέων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεσθε να μεριμνήσετε άμεσα, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά οι αλιείς που
πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού;
2.    Προτίθεσθε να μεριμνήσετε μακροπρόθεσμα, ώστε να λυθούν τα πάγια προβλήματα
του κλάδου των αλιέων, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της αλιείας στη χώρα μας, από την οποία συντηρούνται πολλές οικογένειες;

[su_button url=”https://www.agrocapital.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...