(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου – Η αρχή έγινε. Χρειάζονται όμως να γίνουν αρκετά από εδώ και πέρα.

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2702/2-7-2019 και άρχισε να λειτουργεί το τρέχον σχολικό έτος με 9 μαθήτριες και μαθητές στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου των Καμαρών. Όπως αναφέρει και ο τίτλος του είναι Γυμνάσιο και Επαγγελματικό Λύκειο με τέσσερις τάξεις σε κάθε βαθμίδα του. Στο Γυμνάσιο εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας παρέχονται και προεπαγγελματικά μαθήματα. Στο Λύκειο παρέχονται τα μαθήματα του ΕΠΑΛ. Με την αποφοίτηση οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο Λυκείου και  πτυχίο επιπέδου 4. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και το πέμπτο έτος μαθητείας-πρακτικής άσκησης και να λάβουν μετά από πιστοποίηση πτυχίο επιπέδου 5. Φέτος λειτουργούν οι τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου. Στα ολιγομελή τμήματά του (έως 5 μαθητές) διδάσκουν κυρίως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, υπάρχει Ψυχολόγος και αναμένεται  Κοινωνικός Λειτουργός.

Είναι μια εκπαιδευτική δομή που έλειπε από την Πάρο, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να στερούνταν την ενδεδειγμένη γι’ αυτά εκπαίδευση-αγωγή. Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο των μαθημάτων, αλλά μέσα από δράσεις προσπαθεί να είναι ένα σχολείο φιλικό στο μαθητή και ανοικτό στην κοινωνία. Το σχολείο αυτό προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, ο οποίος θα διδαχθεί με βάση τις δυνατότητές του. Σ’ αυτό ο μαθητής δεν θα βιώσει τη σχολική αποτυχία γιατί κανείς δεν θα τον απορρίψει. Επιπρόσθετα θα αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες.

Η αρχή έγινε. Χρειάζονται όμως να γίνουν αρκετά από εδώ και πέρα.

  • Η Πολιτεία να εξοπλίσει το σχολείο, να προσληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ειδικό βοηθητικό προσωπικό και να ιδρύσει ενόψει της νέας χρονιάς Τομείς και Ειδικότητες για τις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου.
  • Ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση της μεγάλης αίθουσας του κτιρίου σε τρεις μικρότερες και να μεριμνήσει ώστε την επόμενη χρονιά να προστεθούν και άλλες αίθουσες για να καλύψουν τις κτιριακές ανάγκες που θα προκύψουν.
  • Η τοπική κοινωνία να το «αγκαλιάσει» και οι γονείς των παιδιών στα οποία απευθύνεται να πεισθούν ότι η φοίτηση τους στο σχολείο αυτό συντελεί στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσής τους.

Με εκτίμηση

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Ιωάννης Δρόσος ΠΕ82

...