Ανάδειξη των αρχαίων λατομείων μαρμάρου Πάρου

Στην τελική ευθεία μπαίνει, μετά και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεργασία του Δήμου Πάρου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “Cost – EuropeanCooperationinScience&Technology”, η ένταξη των Αρχαίων Λατομείων ως περίπτωση μελέτης στο πρόγραμμα «CostAction 18110 – Underground BuiltHeritageascatalyserforCommunityValorisation». Η δράση αυτή θα έχει αποτέλεσμα την προστασία και ανάδειξη  των ανενεργών λατομείων μαρμάρου στο Μαράθι.

Αποτελεί μέρος της δυναμικής και αποφασιστικό κομμάτι της δημιουργίας απτού και διαχρονικού  έργου   της  Δημοτικής Αρχής, η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς αυτής, της οποίας η φήμη και η λάμψη, ξεπέρασε τα στενά όρια του νησιού.

Με σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο, ερευνητική ομάδα επισκέφθηκε  τα αρχαία λατομεία μαρμάρου των Νυμφών,  ώστε να αναδείξει την  αξία  τους, μέσω σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ψηφιοποίησης της πρωτογενούς πολιτισμικής πληροφορίας.

Στo φυσικό, αυθεντικό τουριστικό Κυκλαδίτικο προϊόν που διαθέτει η Πάρος, προστίθεται ακόμα ένας  θησαυρός (η Παρία Λίθος),  μία  μοναδική πολιτισμική κληρονομιά. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει εφόδιο προβολής του νησιού, μετατρέποντάς το παράλληλα σε κέντρο έρευνας, με τη συνδρομή της τεχνολογίας και τη συμμετοχή άκρως εξειδικευμένων επιστημόνων σε σχετικά θέματα.


...