Απόφαση Πρωτοδικείου: Αποζημίωση 5.000 ευρώ για τραυματισμό 7χρονου μαθητή σε δημόσιο σχολείο

H μη επίβλεψη από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος οδήγησε το Διοικητικό Πρωτοδικείο να επιδικάσει αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ, στους γονείς 7χρονου μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Το Δικαστήριο ειδε αστική ευθύνη του Δημοσίου, εξαιτίας ανεπαρκους επιτήρησης από τους εκπαιδευτικούς.

Στο σκεπτικό της απόφασης τους οι δικαστές  επικαλούνται τις διατάξεις της “οργάνωσης και λειτουργίας Δημοτικών σχολείων”, που ορίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης “για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ότι έχει σχέση με την υγιεινή  και την ασφάλειά τους”.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες γονείς, ο επίδικος τραυματισμός συνέβη στο διάλειμμα όταν ο μικρός μαθητής  παίζοντας στο προαύλιο τραυματίστηκε από ενα κομμάτι λεπτής σιδερόβεργας στο πρόσωπο, η οποία εξείχε στο συρματόπλεγμα που χώριζε το Δημοτικό από το Νηπιαγωγείο. Οι γονείς στην αγωγή τους είδαν ευθύνη του δημοσίου καιβειδικοτερα των δασκαλων,οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την εποπτεία και τη φύλαξη των μαθητών κατά το χρόνο παραμονής τους στο σχολείο – να λάβουν τα προσήκοντα για το σκοπό αυτό μέτρα.

Στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου
Η απόφαση έκρινε  ότι για τον τραυματισμό του “υιού των εναγόντων ευθύνονται τα όργανα του Δημοσίου, τα οποία άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους κατά παράβαση των νομίμων υποχρεώσεων τους. Επομένως, στοιχειοθετείται εν προκειμένω ευθύνη προς αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις”.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η ευθύνη λόγω παράλειψης να ληφθεί εγκαίρως κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί ο επίδικος τραυματισμός δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η αναγκαιότητα αλλαγής του πλέγματος είχε  ήδη  επισημανθεί πριν από το επίδικο συμβάν.

Ωστόσο, απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός των γονέων για πρόσθετη αποζημίωση 50.000 ευρώ, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση της υγείας του γιου τους επιδρά στην οικονομική πλευρά της μελλοντικής ζωής του.

πηγη

...