Με γραπτές εξετάσεις θα δίνεται πλέον η ιθαγένεια

Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης

Εξετάσεις τύπου πανελλαδικών για να λάβει κάποιος την ελληνική ιθαγένεια προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, οι αλλογενείς αλλοδαποί που επιθυμούν να λάβουν την ιθαγένεια θα έχουν δύο φορές το χρόνο τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση. Εάν επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών τους, δηλαδή καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, οι αλλοδαποί αποκτούν «Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση» και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου θα θα δημιουργηθεί Τράπεζα Θεμάτων που θα είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται εντός δέκα το πολύ ημερών. Σε ότι αφορά συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα θα ακολουθηθεί το παράδειγμα της προφορικής εξέτασης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη διοργάνωση των πρώτων εξετάσεων θα έχει γίνει έως τον Ιούνιο του 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτογράφηση είναι το λευκό ποινικό μητρώο, ενώ ο αιτών αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να ιδρυθούν δύο νέες Διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία που θα εξετάζουν αιτήσεις πολιτογράφησης των αλλοδαπών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν στην ελληνική εκπαίδευση ή εκείνων που ήρθαν στη χώρα και αποφοίτησαν από το ελληνικό σχολείο ή το πανεπιστήμιο.

[su_button url=”https://www.liberal.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...