Δ.Ε.Υ.Α Πάρου: Πρόσληψη 10 ατόμων ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 ΣΟΧ 1.2020

 ΑΙΤΗΣΗ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/09/2020-07/10/2020

Επικοινωνία: 22840 25300

...