ΟΝΝΕΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΟΝΝΕΔ Κυκλάδων και η ΟΝΝΕΔ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου κ. Φραγκίσκου Καλλίτσα όπου παρέδωσαν ιατρικές μάσκες μιας χρήσεως καθώς και θερμόμετρα μετώπου.

Η κ. Φραγκίσκου ενημέρωσε σχετικά με την οργάνωση η οποία υπάρχει στο Νοσοκομείο Νάξου σε επίπεδο Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και Διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, η κ. Φραγκίσκου  αναφέρθηκε στους στόχους που τίθενται συνεχώς με γνώμονα την καλύτερη στελέχωση του Νοσοκομείου, ώστε να υπάρξει μια όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη νοσοκομειακή περίθαλψη για τους κατοίκους τόσο της Νάξου όσο και για τα γύρω νησιά. Η κ. Φραγκίσκου αναφέρθηκε στις ειδικότητες Ιατρών οι οποίες υπάρχουν στο Νοσοκομείο καθώς και τη στελέχωση με νέες ειδικότητες ιατρών που πρόκειται να συμβάλουν στην βέλτιστη ιατρική περίθαλψη στο άμεσο μέλλον. Η ενημέρωση συνεχίστηκε από  την κ. Φραγκίσκου τόσο για την μονάδα τεχνητού νεφρού η όποια λειτουργεί στο Νοσοκομείο όσο και για την λειτουργία του αξονικού τομογράφου καθώς και για την προσπάθεια που γίνεται για την κάλυψη αναγκών μέσα από την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ ενημερώθηκαν για τις συντονισμένες ενέργειες που γίνονται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία τόσο για την καλύτερη προφύλαξη του πληθυσμού όσο και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων στο νησί.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κυκλαδων Πολυκρέτης Στάθης, ο Αντιπρόεδρος Σιδερής Νικόλαος  και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Νάξου Σπύρος Ψαρρός διαβεβαίωσαν την κ. Φραγκίσκου ότι τόσο η ΟΝΝΕΔ Κυκλάδων όσο και το τοπικό γραφείο της ΟΝΝΕΔ Νάξου θα βρίσκονται σε επικοινωνία με την Διοίκηση έτσι ώστε να βοηθήσουν και να συμβάλουν σε κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται και θα έχει στόχο την εύρυθμη λειτουργιά του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας της Νάξου.

Για το Δ.Σ. της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ Κυκλάδων

Ο πρόεδρος

Πολυκρέτης Ευστάθιος

...