8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδρίαση 8η

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :

  • το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»
  • το αριθ. 33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ με θέμα «Συνεδρίαση περιφερειακών συμβουλίων μετά την 31η Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού Covid 19»

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΛήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».   Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021   Εισηγητές: Κώστας Χρυσοχοΐδης & Ιωάννης Μαργαρίτης,  Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 3ο6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2020.   Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου  
ΘΕΜΑ 4ο6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2020.   Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων  
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ και Β ΄ Τριμήνου 2020.   Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων  
ΘΕΜΑ 6οΈγκριση Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την «Πρόσληψη προσωπικού επτά (7 ατόμων) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ ανώτατο όριο για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Δωδεκανήσου» (ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020)   Εισηγητής: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου  
ΘΕΜΑ 7ο  Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υπογραφή της μεταβίβασης οικοπέδου σχετικά με την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.   Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  
ΘΕΜΑ 8ο  Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ.   Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων  – Έπαρχος Π.Ε. Πάρου  
ΘΕΜΑ 9ο  Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο«Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς Σκάφη Νήσου Κάσου» Εισηγητής: Καλλιόπη Νικολαΐδου , Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου  
ΘΕΜΑ 10ο  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο τoυ έργου «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» (Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020).   Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΘΕΜΑ 11ο  Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Διαβαθμιδικών Συμβάσεων : –  3η Τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Μελέτη Εκσυγχρονισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου Λειψών Νομού Δωδεκανήσου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος – 1η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης αποχέτευσης  Γροίκου Δήμου Πάτμου» ως προς το άρθρο 2 – Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου  
ΘΕΜΑ 12οΕπικύρωση πρακτικών της 6ης /17-7-2020 και της 7ης / 17-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.