Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ: Πρόσκληση συνέλευσης και εκλογών

Σας προσκαλούμε στην πολιτιστική μας αίθουσα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα:

• στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11:00

• στις Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11:00 εως τις 14:00

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων
θα κατατεθούν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
και μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο 6974833809

Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη εντός της αίθουσας.

...