Κοινότητα Μάρπησσας: Θερμή παράκληση να διατηρούνται όλοι οι χώροι καθαροί και να μην γίνονται φθορές στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η Κοινότητα Μαρπησσας και οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου, σε εργασίες συντήρησης, καθαριότητας των αθλητικών χωρών του Κοινοτικού Γυμναστηρίου Μαρπησσας.

Παρακαλούμε τους αθλούμενους κατοίκους να προμηθευτούν τα έντυπα που πρέπει να έχουν κατά την είσοδο τους στους αθλητικούς χώρους, σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία και τα μέτρα προστασίας του Covid 19.

Οι ώρες εισόδου στο Κοινοτικό Γυμναστήριο είναι 7.30πμ μέχρι 9 μ.μ.

Θερμή παράκληση να διατηρούνται όλοι οι χώροι καθαροί και να μην γίνονται φθορές στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η Πρόεδρος Κοιν. Μαρπησσας
Άννα Αντωνοπουλου

...