Ζητείται υποδιευθυντής στη Σαντορίνη -Τι προσόντα χρειάζονται (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης οικονομικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
  • Άδειας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος σε ισχύ.
  • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης σε ισχύ. • Πιστοποιητικό τύπου Α΄ στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. • Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης).
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό, από τα οποία τα τρία (3) χρόνια σε αντίστοιχη θέση.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής τους, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης ορισμού του Υποδιευθυντή Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Πρόσθετα, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω προσόντα:

  • Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο.
  • Πιστοποιητικό γνώσης – εξειδίκευσης στα ΔΛΠ ή/και ΕΛΠ.
  • Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας.
  • Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής.

Για όλα τα τυπικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.

ΦΕΚ

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.