Ενημερωτική εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Ρύθμιση και επιδότηση δανείων1ης κατοικίας φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» μεκεντρικό ομιλητή τον κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Το πρόγραμμα αφορά την κρατική επιδότηση δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωναϊό. Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η ενημέρωση και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μελών μας κρίνεται σημαντική, καθώς θα αναλυθούν θέματα, όπως ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών.


Αναλυτικότερα, από την 1/8/2020 ισχύει το νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των συγκεκριμένων δανείων. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
  • να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
  • να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων), είτε οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς (σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη)
  • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην εκδήλωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου https://forms.gle/YK7iTS4jLfL2ahSu5προκειμένου να τους αποσταλεί το σχετικό απαραίτητο link, μέσω του οποίου θα λάβουν μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Αντωνίου. Τηλ. 22810 82346, εσωτ. 104, e-mail: mantoniou@cycladescc.gr

...