Κανονικά η πληρωμή της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις

Παρά την εξαγγελία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου, οι επιχειρήσεις που καταθέτουν φορολογική δήλωση, καλούνται να καταβάλλουν κανονικά την προκαταβολή φόρου γιατί το Taxis δεν έχει ενημερωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι και η έκπτωση του 25% σε όσες επιχειρήσεις κατέβαλλαν πλήρως τον ΦΠΑ τον Απρίλιο, πιστώθηκε σε αρκετές από αυτές στα τέλη Ιουλίου, με καθυστέρηση πολλών μηνών, σε μια περίοδο που η ρευστότητα αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Η προκαταβολή φόρου, που ισχύει μόνο στην Ελλάδα, από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ τουλάχιστον, αποτελεί κορυφαίο αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις, η ΝΔ είχε στο πρόγραμμά της την κατάργησή της και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από όλους τους φορείς της αγοράς.

Στο άρθρο 18 του νέου φορολογικού νόμου, προβλέπεται ότι  «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών            Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020
έναντι του 1ου εξαμήνου 2019

≥ 5% έως και 15%                                              30%
15,01% έως και 25%                                           50%
25,01% έως και 35%                                           70%
>35%                                                              100%

Πηγή: https://money-tourism.gr

...