Η Κυβέρνηση παρακολουθεί και υποτάσσεται στα εφοπλιστικά συμφέροντα…

Μεταξύ των άλλων αυτά λέγαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση μας ότι η κυβέρνηση «βαράει προσοχή» στις απαιτήσεις των εφοπλιστών.

Ανακοινώθηκεηαύξηση του ποσοστού της μεταφοράς στο ογδόντα τοις εκατό (80%) ή στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση ικανοποίησε έτσι το αίτημα των ακτοπλόων εφοπλιστών, αντί να τους επιβάλλει την δρομολόγηση περισσότερων  πλοίων  ώστε να καλυφθεί  η ζήτηση και να τηρηθούν οι κανόνες προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Έχουν κάνει «λάστιχο» τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα προσαρμόζουν ανάλογα με τα μεγαλοσυμφέροντα που τους  πιέζουν .

Η λύση είναι μια. Δρομολογείστε, εδώ και τώρα,  πλοία που είναι δεμένα και αφήστε τις «μαϊμουδιές».

Πάρος 2-8-20

...