Πρόσκληση σε συνεδρίαση που αφορά το έργο : “Συντηρήσεις Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Πάρου”

ΠΡΟΣ : – ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ν. ΠΑΡΟΥ” (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΚΟΙΝ. :  – ΔΙ.Α.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΘΕΜΑ :   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Συνεδρίαση 3η

Σας καλούμε στη 3η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το έργο :  “Συντηρήσεις – Επισκευές  Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Πάρου”, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στο γραφείο του Επάρχου Πάρου, με τo κάτωθι μοναδικό θέμα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ :  Έγκριση πληρωμής του 4ου Λογαριασμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΠΑΡΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων

& Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

...