Στους δήμους θα ανήκουν πλέον οι σχολικές καθαρίστριες

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους θα ανήκουν οι εργαζόμενοι καθαριότητας στα σχολεία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Με άλλες τροπολογίες (του ίδιου υπουργείου) καλύπτονται για την περίοδο της καραντίνας οι σχολικοί τροχονόμοι, οι οποίοι θα λάβουν την αποζημίωση που τους αναλογεί και ρυθμίζεται η μεταφορά των μαθητών για το προσεχές σχολικό έτος.

Με την πρώτη τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», που συζητήθηκε χθες στη Βουλή, η καθαριότητα των σχολείων περνά στους δήμους και «δίνεται τέλος σε ένα άθλιο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθώς το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που θέτει η νομοθεσία, είναι εκτός ΑΣΕΠ και αποκλείεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται: «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

Οσον αφορά στην αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων και ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση για τα έξοδα κίνησής τους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω κορονοϊού. Η διάταξη ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020.

Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021, με μια σειρά προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προηγουμένου έτους έως 30/6/21, καθώς και η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών να προχωρεί σε αναθέσεις προκειμένου να καλύψει νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών.

[su_button url=”https://rpn.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...