Ποιες είναι οι οδηγίες της ΕΕ για τα κρουαζιερόπλοια

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε τον οδηγό “COVID-19: Οδηγίες της ΕΕ για τις επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων”.

Ο στόχος είναι να διευκολύνει την επανεκκίνηση των κρουαζιερόπλοιων στην ΕΕ, συνιστώντας τα ελάχιστα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν από όλους τους ενδιαφερόμενους, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα ασφάλειας. Η παρούσα οδηγία προορίζεται για πλοία με σημαία ΕΕ που εκτελούν διεθνή ταξίδια και για πλοία που δένουν σε λιμάνια ΕΕ, ανεξάρτητα από τη σημαία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η επανεκκίνηση αυτής της σημαντικής οικονομικής και εργασιακής δραστηριότητας θα είναι σταδιακή. Οι εταιρείες κρουαζιέρας πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κρουαζιέρες δεν δημιουργούν απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία των επιβατών, του προσωπικού και του κοινού.

Η ασφαλής λειτουργία απαιτεί τη συμμετοχή πολλών μερών, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο, του πληρώματος, των λιμένων και των τερματικών σταθμών, το κράτος σημαίας και τα κράτη που επισκέπτεται το πλοίο.

Η συνεργασία αυτών των κύριων ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητη για την επανεκκίνηση ασφαλών επιχειρήσεων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία.

Αυτή η καθοδήγηση χωρίζεται σε τρία μέρη και ακολουθεί μια προσέγγιση βάσει στόχου, προτείνοντας για κάθε μέρος τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα εμπλεκόμενα μέρη.

  1. Το πρώτο μέρος αυτής αφορά την πλευρά του πλοίου και συνιστά την ανάπτυξη ενός προγράμματος COVID-19 Company and Ship Management Plan, μετά από μια εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου από την εταιρεία. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προτείνει μέτρα μετριασμού, καθώς και τη δυνατότητα επαλήθευσης από τρίτους τυχόν κρουσμάτων.
  2. Το δεύτερο μέρος προτείνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης λιμένων COVID-19 από κάθε κράτος λιμένα/τερματικό σταθμό που λαμβάνει κρουαζιερόπλοια, για το οποίο προτείνεται επίσης ένα ελάχιστο σύνολο μέτρων.
  3. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει τα προτεινόμενα στοιχεία στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν η εταιρεία και ο λιμένας/τερματικός σταθμός που παραλαμβάνει το πλοίο, με σκοπό να υπάρξει συμφωνία βάσει αυτών των στοιχείων πριν από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε ταξιδιού. Αναμένεται επίσης ότι οι διαδικασίες και το πλαίσιο συνεργασίας θα δημιουργηθούν ταυτόχρονα σε περίπτωση εμφάνισης εστίας COVID-19 επί του σκάφους.
[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.