Ο ασθενής είναι πελάτης, δεν είναι… άρρωστος

Γράφει η Ντάνι Βέργου

Το νομοθέτημα της Ν.Δ. για τον πολύπαθο χώρο της δημόσιας υγείας αρκείται στη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και κινείται στην επικίνδυνη λογική κόστους-οφέλους με άξονα την εξοικονόμηση πόρων: γρήγορα εξιτήρια, φτηνότερα φάρμακα και λιγότερες διαγνωστικές εξετάσεις ● Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των νοσοκομείων και πώς το κράτος συστηματικά αυτοαπαλλάσσεται των κύριων ευθυνών του, προσφέροντας ένα ενιαίο πακέτο παροχών μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες του ασφαλισμένου(;) πολίτη.

Επιταχύνει και διευρύνει τις επιπτώσεις των πολιτικών εμπορευματοποίησης της υγείας, που θέλουν να απαλλάξουν το κράτος από το κόστος της λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων και να μεταθέσουν το οικονομικό βάρος στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς, το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ιδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» της Ν.Δ., που κατατέθηκε προχθές το βράδυ στη Βουλή.

Το νομοθέτημα της Ν.Δ. για τον πολύπαθο χώρο της δημόσιας υγείας αρκείται στη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) «για τη διενέργεια αξιολόγησης όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας» -δημοσίων και ιδιωτικών- με προσχηματικό στόχο «την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας». Τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτής, ωστόσο, θα γνωστοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο…

Η ΟΔΙΠΥ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα καταγράψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα αναπτύξει διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, θα διαμορφώσει διεθνώς αποδεκτούς δείκτες αξιολόγησης, θα αξιολογήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, θα υποβάλει προτάσεις στο αρμόδιο όργανο του υπουργείου Υγείας για παροχή ανταμοιβών και επιβολή κυρώσεων, θα εκπαιδεύσει και θα καταρτίσει τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, θα ερευνήσει τις ανάγκες υγείας, θα εντοπίσει τις ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας και θα διατυπώσει προτάσεις για την κάλυψή τους -μέσα στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και το Κοινωφελές Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος (σύμφωνα με την από 6.9.2018 κύρια σύμβαση δωρεάς)- και, τέλος, θα συστήσει και θα τηρεί μητρώο πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας.

Τα νοσοκομεία, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, θα αξιολογούνται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο ανατίθεται από τον ΟΔΙΠΥ σε γραφεία ποιότητας ή άλλα τμήματα και υπαλλήλους, συνίσταται σε αυτοαξιολόγηση, που καταγράφει τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες και τις αποκλίσεις ως προς τους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (το οποίο θα διαμορφωθεί).

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει διενέργεια αξιολόγησης από ανεξάρτητη ομάδα του ΟΔΙΠΥ, η οποία αποτελείται από πραγματογνώμονες και συντονίζεται από εμπειρογνώμονα μόνιμο υπάλληλο του ΟΔΙΠΥ, ως επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης.

Οι αξιολογητές θα πραγματοποιούν εφόδους στα νοσοκομεία και θα έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και φακέλους, θα συντάσσουν έκθεση η οποία θα υποβάλλεται στο υπουργείο Υγείας. Τα νοσοκομεία που θα αξιολογούνται θετικά θα μνημονεύονται και θα ανταμείβονται, ενώ εκείνα που θα αξιολογούνται αρνητικά θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις, μπορεί και να κλείνουν ή να «αλλάζουν χαρακτήρα». Το ίδιο και οι εργαζόμενοί τους προφανώς.

Οι χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό, οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας, η αποεπένδυση στις υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων, η απενεργοποιημένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η μόνιμη υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι το εκρηκτικό μείγμα που η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει με… αξιολόγηση.

Στην πρόταση της Ν.Δ. για την υγεία, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα ανταγωνίζονται – πάντα με βάση τους κανόνες τις αγοράς. Οσον αφορά τον διαχρονικά κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα, πάντως, που τον ευνοεί ανοιχτά η Ν.Δ., δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να ζει σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών, εισπράττοντας ζεστό χρήμα.

Η λογική κόστους-οφέλους στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, με νοσοκομεία επιχειρήσεις και γιατρούς που θα πιέζονται να κινηθούν όχι με γνώμονα το καλύτερο για τον ασθενή αλλά το οικονομικά συμφέρον, είναι τουλάχιστον επικίνδυνη. Κριτήρια που ήδη ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με κύριο άξονα την εξοικονόμηση πόρων, όπως είναι η ταχεία διαχείριση των περιστατικών (τα λεγόμενα γρήγορα εξιτήρια), το φθηνότερο φάρμακο και όχι το καταλληλότερο, οι λιγότερες διαγνωστικές εξετάσεις και όχι όσες είναι απαραίτητες, προδιαγράφουν το μέλλον της λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως το έχει φαντασιωθεί η Νέα Δημοκρατία. Ενα μέλλον δυσοίωνο για τον ασθενή, που αντιμετωπίζεται ως «πελάτης» και όχι ως άρρωστος.

Στο τέλος της ημέρας οι στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης μεταφράζονται σε φαρμακερές συμμετοχές των πολιτών και επιβαρύνσεις την ώρα της ανάγκης, όπου το κράτος, έχοντας αποτινάξει τις ευθύνες του, θα παρέχει ένα βασικό πακέτο παροχών υγείας, ενιαίο για όλους, πολύ μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες του κόσμου.

«Δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη για να υλοποιήσουν τη βάρβαρη πολιτική τους»

Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει ως πρότυπο τα συστήματα υγείας των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών που έθαψαν κάτω από τα σαθρά θεμέλιά τους εκατόμβες νεκρών την περίοδο της επιδημίας. Με εφόδιο την πολύτιμη παρακαταθήκη που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κλιμακώνει την επίθεσή της σε βάρος της υγείας του λαού.

O κυβερνητικός ισχυρισμός ότι σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι υποκριτικός. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μετά τα DRG της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους εναρμόνισης των δημόσιων μονάδων υγείας με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών τους ώστε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, να περιορίζεται δραστικά η κρατική χρηματοδότηση και να διοχετεύεται ζεστό κρατικό χρήμα στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το κράτος, αντί να σχεδιάζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών, αναλαμβάνει ρόλο ρυθμιστή των κανόνων του ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών μονάδων υγείας, πάντα με βάση τους νόμους της αγοράς. Το μόνο που θα εξασφαλίζεται από το κράτος θα είναι ένα βασικό πακέτο παροχών πτωχοκομείου για τους ασθενείς. Αυτό θα είναι το κριτήριο αξιολόγησης και των υγειονομικών. Θα αξιολογείται, π.χ., θετικά ο γιατρός όταν στερεί από τον ασθενή αναγκαία φάρμακα, εξετάσεις που ξεφεύγουν από τον στενό κορσέ των αντιεπιστημονικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία θα τον αναγκάζουν να εφαρμόσει για να κοστίζει λιγότερο ο ασθενής-πελάτης στο δημόσιο νοσοκομείο-επιχείρηση.

Οι γιατροί που εργαζόμαστε στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη για να υλοποιήσουν τη βάρβαρη πολιτική τους. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο πλευρό του λαού μας για απολύτως δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας».

[su_button url=”https://www.efsyn.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...