Επιτροπή συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου Ε.ΣΥ.Π.Α: Συγκέντρωση – ενημέρωση την τρίτη στις 28 Ιουλίου

Επιτροπή συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου Ε.ΣΥ.Π.Α

Η Επιτροπή συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου Ε.ΣΥ.Π.Α σας καλεί στην συγκέντρωση – ενημέρωση την τρίτη στις 28 Ιουλίου 2020 στον Αρχίλοχο καί ώρα 20:00!

Δυναμικά όλοι  μαζί, με την οικογένειά σου, να διεκδικήσεις ότι σού έχουν αφαιρέσει όλα αυτά τα χρόνια.
-Αναδρομική
-Ασφαλιστικά
-Συντάξεις
-13 καί 14 σύνταξη
-Περίθαλψη
-Δικαιώματα
-Σύστημα υγείας
Καλούμε επίσης όλα τά σωματεία, συλλόγους καί φορείς να συμπαρασταθούν καί Με την παρουσία τους νά στηρίξουν τόν  αγώνα μας !!!

Δεν θά χαρίσουμε τίποτα καί σέ κανένα!!

Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώσουμε ξανά !!

Θά μιλήσουν αντιπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής αγώνα (Σ.Ε.Α) των 11 συνεργαζόμενων συνταξιουχικων οργανώσεων σέ όλη την Ελλάδα.
Η παρουσία σου θά είναι σημαντική για τίς διεκδικήσει !!!

Με εκτίμηση Ε.ΣΥ.Π.Α    20 Ιουλίου 2020

...